Scenario 3 - Sober en beknopt: één bibliotheek sluit

In deze optie wordt er bezuinigd op de bibliotheek. Dit kan door de vestiging in Leidschendam of Voorburg te sluiten en alleen de andere locatie open te houden.

Overgebleven bibliotheek wordt opgeknapt

  • Minimaal één zitplek of een leestafel om te le­zen, ontspannen, iets te drinken of met iemand in gesprek te gaan. Inclusief een koffiebar met leestafel
  • Ongeveer 22.000 leesboeken en 9.000 informa­tieve boeken voor jong en oud
  • Een klein aantal werkpc’s en studieplekken, één leslokaal voor huiswerk, studie en cursus­sen
  • Ruimte voor kinderen om te spelen, bijvoor­beeld in de vorm van verstop- en ontdekplek­ken
  • Een enkele spreekkamer voor inloopspreek­uren voor vragen over de activiteiten van andere organisaties
  • Beperkt ruimte voor lezingen en debatten. Andere kunst- en cultuuractiviteiten worden samen met andere organisaties (bijvoorbeeld het theater) georganiseerd, op de locatie van de andere organisatie

Tijd en geld

Locatie(s): Julianabaan in Voorburg of Fluitpol­derplein in Leidschendam, en de huidige vestiging Doctor van Noortstraat in Stompwijk.

Dit scenario is op korte termijn te realiseren en de kosten zijn relatief laag.

Afbeeldingen

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen