Van wensen en kaders bibliotheek naar scenario’s

Een moderne bibliotheek met een vestiging in Leidschendam, Voorburg én Stompwijk. Waar iedereen zich welkom voelt om een boek te lenen, te studeren of te werken of ontmoeten. En waar meer ruimte komt voor ontspanning, een belevingswereld van kinderen en studiefaciliteiten voor jongeren. Dat is het voorstel voor de bibliotheek van de toekomst.

Hoe is het college tot dit voorstel gekomen?

De Bibliotheek aan de Vliet en de gemeente Leidschendam-Voorburg hebben uitvoerig met inwoners, culturele en maatschappelijke partners, MKB, en experts gesproken over hun wensen en ideeën. Daarna is er gekeken naar de wettelijke eisen, de mogelijke locaties en de kosten. Al deze informatie is samengebracht. Hier zijn een aantal mogelijke scenario’s uitgekomen. Hieronder leest u meer over de verschillende scenario’s.

College kiest Scenario 2 - Bereikbaar en gemoderniseerd

Het college heeft voor alle scenario’s de voor- en nadelen uitgebreid tegen elkaar afgewogen. Uit deze vergelijking kwam scenario 2 – Bereikbaar en gemoderniseerd als beste optie naar voren. Dit scenario past het beste bij de wensen en behoef­ten van inwoners en partners. Zij hebben bijvoor­beeld aangegeven dat de bibliotheek een moderne en uitnodigende omgeving moet zijn waar je even kunt lezen, een kopje koffie of thee kunt drinken, iemand kunt ont­moeten of gewoon even kunt zitten. Voor kinderen en jongeren is er plek om te spelen en ontdekken. In dit scenario is hier de ruimte voor. Bovendien past dit scenario ook het beste bij de wensen over de bereikbaarheid van de bibliotheek: elke kern behoudt een eigen vestiging. Ook is er de ruimte om in de toekomst uit te breiden.

Hoe nu verder?

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om te kiezen voor scenario 2. De gemeente­raad neemt hierover na de zomer een beslissing.

De invulling van de scenario’s is bedoeld om een indruk te geven van de mogelijkheden. De exacte invulling kan in de praktijk nog iets anders worden. Dat wordt na het besluit van de gemeenteraad verder ingevuld.

    Telefoon 14 070

    Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
    Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

     
    Cookie-instellingen