Scenario 2 - Bereikbaar en gemoderniseerd

Er blijft een bibliotheek in Voorburg, Leidschendam en een kleine vestiging in Stompwijk. De bibliotheek in Leidschendam verhuist en in Voorburg wordt er verbouwd.

De bibliotheek in Voorburg wordt verbouwd en opnieuw ingericht, naar de wensen en behoeften van inwoners. Zo komt er een horecavoorziening en meer ruimte voor het ‘huiskamergevoel’. In Leidschendam verhuist de bibliotheek naar Fluitpolderplein 12. Veel inwoners hebben aangegeven dat zij deze locatie prettiger vinden. Er zijn daarnaast meer mogelijkheden om in te spelen op de andere wensen van inwoners, zoals het combineren van rust en reuring en werk- en studieplekken.

Veel ruimte voor wensen van inwoners

De locaties in Leidschendam en Voorburg krijgen:

  • Minimaal één zitplek of een leestafel, om te lezen, ontspannen, iets te drinken of met iemand in ge­sprek te gaan. Bijvoorbeeld een café met leestafel
  • Ongeveer 44.000 leesboeken en 18.000 informa­tieve boeken voor jong en oud, verdeeld over de twee vestigingen
  • Minimaal 10 werkpc’s, 10 studieplekken, een leslo­kaal voor huiswerk, studie en cursussen
  • Ruimte voor kinderen om te spelen, bijvoorbeeld in de vorm van verstop- en ontdekplekken
  • Een E-lab waar jongeren experimenteren met nieuwe digitale ontwikkelingen
  • Spreekkamers voor inloopspreekuren voor vragen over de activiteiten van andere organisaties
  • Samen met partners worden activiteiten georga­niseerd, deels op de locaties van de andere orga­nisaties. In Leidschendam ligt de focus op welzijn en educatie, in Voorburg iets meer op welzijn en cultuur

Tijd en geld

Locatie(s): Julianabaan in Voorburg, Fluitpolderplein in Leidschendam, Doctor van Noortstraat in Stomp­wijk.

Dit scenario is op korte termijn te realiseren en de kosten zijn middelhoog.

Scenario 2b

Scenario 2 heeft de mogelijkheid om in de toekomst uit te breiden, afhankelijk van externe ontwikkelingen bij de Juliana­baan. Voorburg krijgt in dit scenario over een aantal jaar een grotere vestiging dan nu het geval is. Er is dan ruimte voor bijvoorbeeld meer werk- en studieplekken, studiecabines, spreekkamers en leslokalen, een complete ‘beleefwereld’ waar kinderen spelen, ontdek­ken en leren, een informatieplein waar andere organisaties laten zien welke activiteiten zij aanbieden en een podium voor kunst en cul­tuur (bijvoorbeeld films, lezingen), debatten, ruimte voor expositie

Afbeeldingen

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen