Scenario 1 - Durf te dromen

Een moderne bibliotheek met een vestiging in Leidschendam, Voorburg én Stompwijk. Waar iedereen zich welkom voelt om een boek te lenen, te studeren of te werken of ontmoeten. En waar meer ruimte komt voor ontspanning, een belevingswereld van kinderen en studiefaciliteiten voor jongeren. Dat is het voorstel voor de bibliotheek van de toekomst.

Hoe is het college tot dit voorstel gekomen?

De Bibliotheek aan de Vliet en de gemeente Leidschendam-Voorburg hebben uitvoerig met inwoners, culturele en maatschappelijke partners, MKB, en experts gesproken over hun wensen en ideeën. Daarna is er gekeken naar de wettelijke eisen, de mogelijke locaties en de kosten. Al deze informatie is samengebracht. Hier zijn een aantal mogelijke scenario’s uitgekomen. Hieronder leest u meer over de verschillende scenario’s.

College kiest Scenario 2 - Bereikbaar en gemoderniseerd

Het college heeft voor alle scenario’s de voor- en nadelen uitgebreid tegen elkaar afgewogen. Uit deze vergelijking kwam scenario 2 – Bereikbaar en gemoderniseerd als beste optie naar voren. Dit scenario past het beste bij de wensen en behoef­ten van inwoners en partners. Zij hebben bijvoor­beeld aangegeven dat de bibliotheek een moderne en uitnodigende omgeving moet zijn waar je even kunt lezen, een kopje koffie of thee kunt drinken, iemand kunt ont­moeten of gewoon even kunt zitten. Voor kinderen en jongeren is er plek om te spelen en ontdekken. In dit scenario is hier de ruimte voor. Bovendien past dit scenario ook het beste bij de wensen over de bereikbaarheid van de bibliotheek: elke kern behoudt een eigen vestiging. Ook is er de ruimte om in de toekomst uit te breiden.

Hoe nu verder?

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om te kiezen voor scenario 2. De gemeente­raad neemt hierover na de zomer een beslissing.

De invulling van de scenario’s is bedoeld om een indruk te geven van de mogelijkheden. De exacte invulling kan in de praktijk nog iets anders worden. Dat wordt na het besluit van de gemeenteraad verder ingevuld.

Eén grote, centrale bibliotheek als cultureel- en maatschappelijk centrum voor de hele gemeente. Komt in een nieuw pand, waar ook andere culturele en maatschappelijke organisaties bij kunnen. Denk aan een theater, Trias, Woej, Sport en Welzijn, en lokale media. Er komen nog drie kleine vestigingen.

De centrale bibliotheek als huiskamer voor alle inwoners van de gemeente

  • Uitnodigende zitgelegenheden om te lezen, te ontspannen of met anderen te praten, een café met leestafel en tijdschriftencollectie. Minimaal 44.000 leesboeken en 18.000 informatieve boe­ken voor jong en oud
  • 20 werkpc’s, 30 studieplekken, een stilteruimte met minstens 12 studieplekken, meerdere stu­diecabines, een leslokaal om huiswerk te maken
  • Een complete ‘beleefwereld’ waar kinderen spe­len, ontdekken en leren, inclusief een E-lab waar jongeren experimenteren met nieuwe digitale ontwikkelingen
  • Allerlei activiteiten op het gebied van taal en le­zen (bijvoorbeeld het Taalhuis en lezingen door schrijvers), cultuur (bijvoorbeeld voorstellingen, films, workshops en lezingen) en ontmoeting en debat
  • Een compleet informatieplein waar andere organisaties spreekuren houden en laten zien welke activiteiten zij aanbieden

Tijd en geld

Locatie(s): nieuwbouw op een nader te bepalen centrale plek in de gemeente. Daarnaast een kleine vestiging in Leidschendam-Noord, Voorburg-Zuid en de bestaande locatie in Stompwijk.

Dit scenario is op lange termijn te realiseren en de kosten zijn zeer hoog.

Scenario 1b

Scenario 1 vraagt een heel groot pand. Als dit niet mogelijk is, kan er ook nog worden gekozen voor scenario 1b. Bij deze variant van het scenario is de ruimte voor de centrale bibliotheek 2500 m2, 1000 m2 minder dan in scenario 1. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden er dat er minder kan dan in de eerste variant van dit scenario. Bijvoorbeeld minder zitplekken, minder boeken, minder studie- en werkplekken of minder ruimte voor andere organisaties.

Afbeeldingen

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.