Water- en Rioleringsplan 2022-2027

Foto Grondwerkzaamheden

Ook wij als gemeente nemen maatregelen om Leidschendam-Voorburg waterbestendiger te maken. Deze staan in het Water- en Rioleringsplan 2022-2027 (WRP).

 

Ze moeten onder andere leiden tot een duurzaam ingericht watersysteem, dat over voldoende capaciteit beschikt om het risico op wateroverlast door hevige buien en om droogte en hittestress bij heet zomerweer te verkleinen.

Voorbeelden van maatregelen zijn

  • Op steeds meer plekken vervangen we stenen door bomen en planten
  • We leggen samen met anderen (zoals hoogheemraadschappen en andere gemeenten) extra waterbergingen aan, zoals in de Nieuwe Driemanspolder (recreatiegebied tussen Den Haag, Zoetermeer en onze gemeente), in Park ’t Loo in Voorburg en de Waterspoorparken langs de spoorlijn naar Leiden.
  • We leggen wadi’s aan, zoals in de Oude Bleijk, de Kastelenring en de Rijnlandlaan in Leidschendam: bij droog zonnig weer is de wadi een laaggelegen zone in het gras. Bij regenval vult de wadi zich met het overtollige regenwater dat van de straat komt. Dit water zakt vanzelf in de bodem weg of wordt afgevoerd naar de dichtstbijzijnde sloot
  • In straten waar we de riolering vervangen, koppelen we het regenwater hier gelijk zoveel mogelijk van af door een gescheiden rioolstelsel aan te leggen. Dat zorgt dat alleen het afvalwater (douche, toilet en gootsteen) naar de rioolwaterzuivering stroomt en het regenwater dat via de straatputjes in het riool komt, direct naar een sloot. Daardoor raakt het riool bij hevige regenbuien minder snel overbelast, wat de kans op wateroverlast en vuil rioolwater in de sloot (door het overlopen van het riool) verkleint
  • We herstraten (delen van) rijwegen zodat overtollig regenwater afstroomt naar een wadi of sloot, of direct naar de hemelwaterafvoer van het gescheiden rioolstelsel

Met alleen maatregelen in de openbare ruimte komen we er niet. Het merendeel van de grond in onze gemeente is eigendom van inwoners. Daarom hebben we uw hulp hard nodig.

Water- en rioleringsplan 2022-2027

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen