Maaien met oog voor de natuur

Sinds 2024 maaien we diverse gazons nog maar 1x in de maand. Ook maaien we het gras minder kort. Dat is beter voor de biodiversiteit.

De gazons die we 1x per maand maaien zijn met name gazons langs watergangen, in middenbermen en op taluds. Deze gazons worden niet gebruikt om op te spelen of te voetballen.

Minder vaak en minder kort maaien, brengt voordelen met zich mee.

  • Wilde planten krijgen meer kans om te groeien. Ze trekken insecten aan en die zorgen voor meer vogels en dieren
  • De grond wordt minder hard aangedrukt. Wormen, insecten en andere kleine dieren in de grond kunnen daardoor beter groeien en leven. Dat zorgt voor een betere bodemstructuur en meer voedingsstoffen in de grond. Dat is weer goed voor de bomen

Bloemrijk grasland

Naast minder vaak en minder kort maaien, vormen we sommige (delen van) gazons, kleinere stukjes gazon zonder duidelijke functie en gazons op taluds om naar bloemrijk grasland. Deze maaien we tijdens het maaiseizoen 1 of 2x per jaar.

Speelveldjes en oversteekpunten

Stukken gazon die gebruikt worden om op te spelen of voetballen krijgen regelmatig een maaibeurt zodat kinderen er fijn kunnen blijven spelen. We houden ook rekening met verkeersveiligheid, zoals bij oversteekpunten.

Grasaren

Grasaren (kruipertje), zijn zaden met een weerhaakje die in vachten van honden en katten kunnen blijven hangen. Dit kan leiden tot ontstekingen bij de dieren. Vanaf juni tot en met augustus is de kans van het oplopen van grasaren het grootst. We krijgen vaak de vraag of wij de grasaren kunnen verwijderen. Dat gaat niet omdat:

  • ze op teveel plekken in de openbare ruimte groeien. Bijvoorbeeld op speelplekken, in plantsoenen en bermen, tussen stoeptegels en langs muren
  • we willen de biodiversiteit in onze gemeente verbeteren. Daarom maaien we minder kort en minder vaak

Ons advies is:

  • Laat uw hond niet loslopen in gebieden met hoog gras
  • Controleer uw hond op alle mogelijke plekken waar grasaren zich kunnen hechten, zoals de huid tussen de tenen, op de kop (ogen, neus en oren) en de huidplooien rond voor- en achterpoten.
    Doe dit ook regelmatig bij uw kat als uw kat buiten komt
  • Ziet u een grasaar bij uw huisdier? Verwijder deze dan met een pincet of ga naar uw dierenarts

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen