Hemelwater afkoppelen

Het regent steeds vaker en heviger in onze gemeente. Om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen, willen we regenwater afkoppelen van het riool. 

Afkoppelen houdt in dat het regenwater niet meer met het afvalwater uit de keuken, toilet en douche mee gaat naar de rioolwaterzuivering. Het schone regenwater wordt ‘afgekoppeld’ en afgevoerd naar sloten, wadi’s en vijvers.

Het apart afvoeren van regenwater heeft voordelen:

  • Regenwater is schoon water en dus zonde om af te voeren naar de rioolwaterzuivering. We verminderen daarmee de druk op het riool en besparen bovendien op zuiveringskosten
  • Bij zeer hevige regenbuien raken het riool en de rioolwaterzuivering minder snel overbelast. Daardoor komt er minder afvalwater op straat terecht of in sloten
  • De natuur kan in droge zomers elke regendruppel die valt goed gebruiken. Door de regen die in een droge zomer nog wel valt niet direct af te voeren uit de wijk, zorgen we beter voor het groen in uw buurt

Wat u moet weten

  • In de gemeente koppelen we de woningen op verschillende manieren af. Dit is afhankelijk van de buurt waarin u woont. We kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een bovengronds gootje door uw tuin heen in de richting van de straat. Of een buis onder uw voortuin die we aansluiten op het hemelwaterriool in de straat
  • Om zoveel mogelijk regenwater te kunnen afvoeren, heeft de gemeenteraad in oktober 2021 een hemelwaterverordening vastgesteld. Hierin staat dat woningeigenaren verplicht zijn om de regenpijpen aan de straatzijde en grondwaterlozingen af te koppelen van het afvalwaterriool. Dit geldt voor alle gebieden binnen onze gemeente waar de riolering wordt vervangen. Afkoppelen wordt dus op termijn een verplichting. De gemeente kan alle werkzaamheden m.b.t. het afkoppelen, bijvoorbeeld het straatwerk, het grondwerk en het afkoppelen van de regenpijpen voor u uitvoeren. U hoeft dus zelf niets te doen. Ook wordt uw tuin na de werkzaamheden weer in oude staat hersteld
  • Deze werkzaamheden kosten u niets en zijn voor rekening van de gemeente. Ook het vervangen van de vuilwaterleiding kost u niets. Wilt u nieuwe beplanting of wilt u tegels vervangen? Laat ons dat dan weten. U betaalt de nieuwe beplanting en materialen en in overleg spreken we af welk deel van de nieuwe inrichting onze hovenier voor u kan oppakken.

Wat gaat er gebeuren

In de komende jaren concentreren de werkzaamheden van het afkoppelproject zich op de gebieden waar ook rioolvervanging gepland staat. Als dit bij u in de straat speelt, wordt u hierover vooraf geïnformeerd.

Als u meedoet met afkoppelen, dan kunt u het volgende verwachten:

  1. Keukentafelgesprek: we kijken samen met u hoe we de regenpijp aan de voorzijde van uw woning aan kunnen sluiten op het gescheiden rioolstelsel
  2. Afkoppelen: we passen de afvoer van uw regenpijp aan. Daarvoor halen we eventuele bestrating en/of planten weg en graven we een sleuf in uw tuin
  3. Vervangen vuilwaterleiding: als we toch in de grond met de regenwaterleiding bezig zijn, vervangen we gelijk de vaak oude vuilwaterleiding
  4. Netjes achterlaten: tot slot gaat de hovenier aan de slag om uw tuin zo achter te laten zoals we dat vooraf met u besproken hebben

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Geert-Willem Arentsen, afkoppeladviseur van de gemeente Leidschendam-Voorburg via het contactformulier  of bel 14 070. 

 

 

 

 

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen