IKC Heeswijk

De gemeente gaat een integraal kindcentrum (IKC) bouwen aan de Heeswijkstraat. Het nieuwe schoolgebouw met gymzaal voor basisschool Pius X wordt gecombineerd met buitenschoolse opvang. Er komt ook een kinderdagverblijf en peuterspeelzaal. De bouwwerkzaamheden beginnen in 2021. Het is de bedoeling dat het IKC Heeswijk in het schooljaar 2022 - 2023 in gebruik genomen wordt.

Cookie-instellingen