Vragen en antwoorden

Hier vindt u een overzicht van de vragen van bewoners en onze antwoorden.

Vraag 1

Verder willen wij nog opmerken dat, het gezien het gebruik van de speelplek, voldoende is om slechts één bank te plaatsen omdat dit ruim voldoende is voor de ouders die de kinderen begeleiden. Hiermee kan wellicht voorkomen worden dat de speelplek een plaats wordt voor een grote groep hangjongeren

Antwoord vraag 1

We passen het ontwerp aan. We behouden de bank bij de muur van de sportzaal. Ook de 2e bank, op de plek langs het trottoir aan de zijde waar nu de glijbaan staat, behouden we.

Vraag 2

Advies: bij de schommel staat een bankje tegen de muur van de sportzaal. Graag dit bankje handhaven. Er staat namelijk vaak veel wind in de Oltmansstraat en dit bankje ligt precies uit de wind!          

Antwoord vraag 2

Bedankt voor de tip! De bank bij de muur van de sportzaal behouden we op zijn huidige plaats.

Vraag 3

Aan de Oltmansstraat zijn er nu twee speelplaatsen, het klimtoestel staat wat meer richting de Rozenboomlaan en de schommel meer bij de Badhuislaan.

Waar komt de nieuwe speelplaats? Dat staat niet in uw informatie.

Als ik de tekening goed begrijp, dan komt de nieuwe speelplaats meer bij de Badhuislaan.

Klopt dit?         

Antwoord vraag 3

Ja, dat klopt. We plaatsen alle speeltoestellen daar waar nu de schommel staat.

Vraag 4

Bijkomend de vraag wat de noodzaak is van vervanging van de huidige glijbaan.

Antwoord vraag 4

De speeltoestellen zijn verouderd en daarom aan vervanging toe.

Vraag 5

Dan de rubber snippers , is dit een verbetering is qua onderhoud en schoonmaak? Is dit losse materiaal nu beter?

Zie eerdere berichten en ervaringen m.b.t. het gezondheidsaspect van soortgelijk op sportvelden! Verder kuilvorming verspreiding materiaal, hygiëne?

Antwoord vraag 5

De ondergrond die we gebruiken is van EPDM gemaakt en veilig voor kinderen. Deze EPDM-snippers zijn aan elkaar verbonden door ze te verkleven. Daardoor zullen ze niet verspreiden.

Vraag 6

Ondanks ruim voldoende mogelijkheid dichtbij, langs waterkant bijvoorbeeld, laten bezitters hun honden op de speelplek lopen enz.            

Antwoord vraag 6

Honden zijn op de speelplaats niet toegestaan. Hondenbezitters hebben  opruimplicht voor hondenpoep. Als u hier veel overlast van ervaart kunt u hier een melding van maken bij de gemeente www.lv.nl/probleem-melden

Vraag 7

Indien [de bank/banken] zo blijft dan zou het goed zijn om uitholling vóór de banken in het gras te voorkomen door verharding aldaar en zitplaats op goede hoogte te brengen.

Antwoord vraag 7

Bedankt voor de tip! We zullen de plek onder de banken voorzien van tegels en de banken op hoogte plaatsen waar dat nodig is.

Vraag 8

Het zal helpen [tegen graffiti en vervuiling] als de reeds aanwezige strook beplanting, van nooddeur tot aan de hoek, hóóg wordt doorgezet ( bijv. met kleurrijk vuurdoorn) en dan in hoekvorm langs het pad richting straat een lage struik, zoals aan andere zijde bij containers in het ontwerp getekend.

Antwoord vraag 8

We willen het open karakter van de speelplek behouden. De afscherming naar de afvalbakken is voornamelijk zodat de kinderen daar niet direct naartoe lopen en de bakken visueel afgeschermd zijn.

Vraag 9

Het voorstel is dan ook om een laag hek te voorzien met een tweeërlei doel:

  • Het voorkomt dat honden op de speelplek komen
  • Het voorkomt dat kleine kinderen aan de aandacht van de begeleiders kunnen ontsnappen

Antwoord vraag 19

We willen het open karakter van de speelplek behouden.

Vraag 10

Wat wordt nu de indeling functie van de grasstrook waar nu de glijbaan staat?

Antwoord vraag 10

De strook waar nu de glijbaan staat zaaien we in. Langs het trottoir houden een strook gazon en voor de struiken aan de muurzijde komt een bloemenweide. Dit is niet alleen maar kleurrijk maar ook goed voor insecten en leerzaam voor kinderen.

Vraag 11

Het lukt mij niet om mijn keuze voor de speelplek Oltmansstraat per internet door te geven. Daarom doe ik het via deze email.

Antwoord vraag 11

Uw stem rekenen we mee, bedankt!

Vraag 12

Op de tekeningen van zowel ontwerp A, als ontwerp B komen deze bankjes niet terug. Blijven deze bankjes staan? Worden zij vervangen? Zou u hier over na willen denken en dit mee willen nemen bij het nieuwe ontwerp?

Antwoord vraag 12

De banken zijn op tekening aangegeven als 2 i-vormige strepen. We passen dit ontwerp nog aan de beide banken blijven op hun huidige plaats staan.

Vraag 13

Ook viel op dat de speeltoestellen in de nieuwe situatie dichter bij de flats, op één plek, worden geplaatst. Nu (oude situatie), staat het klimtoestel achter de vuilnisbakken en de schommel meer richting het pad (achterlangs het zwembad). Wat is de reden hiervan? Zijn het niet wat veel speeltoestellen voor zo'n kleine plek?

Antwoord vraag 13

De speelplek is enkele jaren geleden door het plaatsen van de vuilnisbakken in 2 losse delen verdeeld. We willen één geheel van de speelplek maken. De plek aan de zijde waar nu de schommel staat is groter en biedt meer ruimte voor de speeltoestellen.

Stemmen

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen