Partner aan het woord

17-04-2023 168 keer bekeken

JGZ Zuid-Holland West biedt gratis jeugdzorg aan ieder kind: “Met een bredere insteek los je veel problemen op” Directeur Ron Boumans van Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West is dagelijks bezig met het gezond en goed opgroeien van jongeren.

Zijn werkgebied beslaat maar liefst 8 gemeentes, van Monster tot en met Wassenaar. Tussen de gemeentes onderling zitten grote verschillen in problematiek. Wat er nodig is in Leidschendam Noord? “We moeten vooral de tijd nemen én blijven geloven in de mogelijkheden van de wijk!” 

Wat doet JGZ precies? 
“Wij verzorgen de preventieve gezondheidszorg van jongeren van 0 tot 18 jaar. In Noord zitten onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en andere zorgprofessionals in De Waterlelie. Wij geven tips en adviezen over verzorging, gezondheid en opvoeding en daar waar nodig verwijzen wij door. Dat doen we op het consultatiebureau en tijdens bezoeken aan school. Daarnaast geven wij ook vaccinaties. Onze zorg is gratis, dus iedereen mag er gebruik van maken!” 

Hebben jullie ieder kind in Leidschendam Noord in beeld? 
“Bijna wel. Wij bereiken 95% van de kinderen. Ook kinderen met een verblijfsstatus worden direct uitgenodigd voor een bezoek aan de JGZ. Je bent natuurlijk niet verplicht om naar ons toe te komen, maar als je het belangrijk vindt dat jouw kind zo gezond mogelijk opgroeit, is zo’n gratis bezoek zeker de moeite waard!” 

Waar ben je trots op? 
Onze aanpak van overgewicht bij kinderen is een succes.  We zien dat in sommige wijken, zoals Leidschendam Noord, veel kinderen met overgewicht wonen. Daarom hebben wij voor gezinnen met een kind tussen de 4 en 13 jaar speciale aandacht om een gezonde leefstijl te bevorderen. Samen met andere partners, zoals woningbouwverenigingen, scholen en het bedrijfsleven zoeken we naar kansen om de woning, de leefomgeving, school en gezinssituatie te verbeteren. Door al die invloeden mee te nemen, vergroot je de kans dat een kind opgroeit tot een gezonde, blije volwassene.” 

Zo’n brede aanpak past goed bij het project Sterk voor Noord 

“Dat is ook precies waarom ik enthousiast ben over het programma. Je moet jezelf niet beperken tot één aandachtsgebied. Ook de aanpak overgewicht onder jongeren bereiken we met een brede aanpak. Een gemeente zou bij de vergunningverlening voor een snackbar vlakbij een school rekening kunnen houden hiermee. Leg sportvelden aan vlakbij een wijk die het echt nodig heeft. Zorg voor goede fietspaden naar een sportveld waarlangs je veilig van A naar B fietst. Als je zorgt dat al die dingen in orde zijn, leg je een integrale stevige basis voor het oplossen van een probleem. Dat kun je als organisatie niet alleen oplossen, daar heb je elkaar voor nodig. Daarom is Sterk voor Noord zo’n belangrijk programma. Je kijkt buiten je eigen werkveld, zit met andere partners aan tafel dan degenen die je al kende. Dan bedenk je andere oplossingen voor vragen die er al even liggen. 

Welke rol zie je voor de bewoners? 
“Het drááit om de bewoners! Als iemand iets wil organiseren, moeten partners van Sterk voor Noord het niet overnemen, maar helpen met informatie en een duidelijk budget. Geef de bewoner daarna het podium én de regie. Zodra je iemand in de wijk de verantwoordelijkheid geeft om van een idee een succes te maken, geef je hem of haar vleugels. Het vliegwiel van een project draait dan vanzelf.”   

Welke verandering merk je zelf al door Sterk voor Noord? 
Als je vroeger een ongezond kind zag met slaapproblemen, wilde je die direct doorverwijzen naar een arts. Nu kijkt men eerst naar andere dingen die van invloed kunnen zijn. Misschien is de woning ongezond, is er sprake van geluidsoverlast of zijn er problemen op school. Natuurlijk liggen er ingewikkelde vraagstukken in een wijk als Noord. Maar ik denk dat we met die ruimere blik, als we de tijd nemen en blijven geloven in de mogelijkheden, nog mooie stappen kunnen maken!” 

 

 

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen