Warme Winter Week

15-12-2022 141 keer bekeken

De kerstperiode staat weer voor de deur. Voor velen een gezellige periode, maar voor vooral de oudere bewoners van onze gemeente een moeilijke periode. Zij hebben vaak onvoldoende netwerk (familie en/of kennissen) waarmee zij de, normaal zo gezellige, feestdagen kunnen doorbrengen.

Of het verlies van een overleden partner/familielid voelt in deze dagen extra zwaar.  Met name de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw ervaren zij als bijzonder eenzaam en daarmee stressvol. De energiearmoede en de inflatie speelt ook een rol bij het gevoel van stress over de nabije toekomst. 

Woej stelt haar wijk- en dienstencentra in Voorburg en Leidschendam open in de week tussen Kerst en Oud en Nieuw voor warmte, gezelligheid en contact met anderen, lekker eten, activiteiten, workshops, maar vooral afleiding en de mogelijkheid energiebesparende tips op te halen.  ‘De warme huiskamer’ van Woej biedt, in navolging op het initiatief van het Leger des Heils, bewoners overdag een warme plek, zodat zij kunnen besparen op hun energierekening.   

 De Warme Winterweek biedt bewoners de mogelijkheid kennis te maken met de wijk- en dienstencentra als warme huiskamer, in de verwachting dat zij de komende wintermaanden vaker gebruik gaan maken van deze warme voorziening, zodanig dat dit werkelijk een verschil gaat maken op de energierekening. Deze week krijgen, ter aanmoediging en inspiratie, alle bezoekers gratis koffie en thee aangeboden. Elke dag zijn de beroepskrachten en vrijwilligers zichtbaar aanwezig door het dragen van een naamplaatje, kerstmuts en feestelijke kleding, zodat (nieuwe) bezoekers weten bij wie ze terecht kunnen voor vragen, advies en/of hulp.  

Voorlichting, inspiratie en ondersteuning energiebesparende maatregelen 

Bewoners krijgen naast winterwarmte ook praktische informatie over hoe ze met de energiearmoede om kunnen gaan. Hebben zij voldoende kennis om hun woning tochtdicht te maken? Hebben zij kennis van radiatorfolie? Een doucheklok? Om maar een paar voorbeelden te noemen.  

Deze informatie wordt op een gezellige wijze aangeboden, door middel van een “Levensmiddelen- en Energiebingo” met handige energiebesparende prijsjes.  De energiecoaches van Energie Common in Leidschendam-Voorburg hebben hun medewerking toegezegd en informeren en adviseren de bezoekers tijdens de levensmiddelenbingo over energiebesparende maatregelen 

Activiteiten en maaltijden 

De activiteiten die deze week worden aangeboden, zijn bijna allemaal onderdeel van het regulier programma en worden deze week gratis of tegen een minimale eigen bijdrage aangeboden. Hierdoor hebben bewoners de mogelijkheid om kosteloos een activiteit uit te proberen en kunnen ze, door deze positieve ervaring, vaker naar de locatie komen voor activiteiten. Iedere dag wordt er, tegen een kleine vergoeding, een maaltijd aangeboden. Ook deze maaltijden zijn een onderdeel van het regulier programma. Ook kan er vervoer worden aangeboden voor bewoners die onvoldoende mobiel zijn om zelf naar de wijkcentra te komen.  

Doelgroep  

In principe de kwetsbare inwoners uit de gemeente Leidschendam-Voorburg, echter dit programma is specifiek gericht op de inwoners van de wijken in de Heuvelwijk, Amstelwijk, Heuvelwijk in Leidschendam en Bovenveen, Voorburg-Noord in Voorburg.  

 Doel van de Warme Winter Week  

  • Het tegengaan van sociale uitsluiting;  

  • Stimuleren en versterken van (nieuwe) sociale contacten;  

  • Het tegengaan en voorkomen van energiearmoede;  

  • Het tegengaan van eenzaamheid onder met name oudere inwoners en inwoners met een migratieachtergrond;  

  • Signaleren van ondersteunings- en zorgbehoefte van de bewoners;  

  • Stimuleren van burenhulp in welke vorm dan ook;  

  • Nieuwe mensen verleiden om de wijk- en dienstencentra te bezoeken.  

Meedoen? 
Heeft u nog ideeën hebben voor het invullen van deze Warme Winter Week. Wilt u iets organiseren, een workshop geven, iets sponsoren of gewoon lekker meehelpen? Alle ideeën en hulp zijn welkom!  

Neem contact op met: femke.janssen@woej.nl

 

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen