Kind naar gezond gewicht

15-12-2022 148 keer bekeken

Het aantal kinderen dat overgewicht of obesitas heeft neemt toe. Om de stijgende trend om te zetten naar een daling wordt in Leidschendam-Noord de landelijke aanpak Kind naar Gezonder Gewicht ingezet.

Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG) is een integrale aanpak welke handvatten geeft om passende, individuele ondersteuning en zorg te bieden aan kinderen en jongeren met overgewicht of obesitas. De aanpak kenmerkt zich door de nauwe samenwerking tussen professionals uit zowel het zorg- als sociaal domein. Eén centrale zorgverlener coördineert het begeleidingstraject en bouwt een vertrouwensband op met het kind en het gezin. Samen met andere professionals zetten zij zich in om de gezondheid van het kind te verbeteren. Daarnaast is er ook aandacht voor de kwaliteit van leven op korte en lange termijn.

Het begeleidingsprogramma is gericht op gezinnen met een kind: • van 4 tot 13 jaar • dat woont in Leidschendam-Noord (postcodes 2262 en 2263) of op school zit op basisschool Emmaüs, de Margriet, de Waterlelie, de Tandem of de Trampoline.

Signaleer je overgewicht bij een kind of jongere? Dan kun je het gezin bij de centrale zorgverleners van de JGZ aanmelden voor begeleiding. De centrale zorgverleners maken dan een afspraak met de ouders voor een meet- en weegmoment bij JGZ en voor een huisbezoek.

De centrale zorgverleners gaan in gesprek met ouders en kind en maken samen een actieplan, regelen passende hulpverlening en monitoren de voortgang.

Het aanmeldformulier vind je op de website: www.jgzzhw.nl/professionals/gezonder-gewicht.

Voor tips over hoe je het gesprek aan kunt pakken is er een onlinetraining: Praten over gewicht www.kindnaargezondergewicht.nl

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen