Bezoek delegatie ministerie SZW aan IKEC De Waterlelie

15-11-2022 167 keer bekeken

Op 27 oktober jl. bezocht een delegatie ambtenaren van het ministerie van SZW, de kinderopvangorganisaties Morgen (Rijswijk) en Vlietkinderen. De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en de betrokken kinderopvangorganisaties waren blij met dit bijzondere en belangrijke bezoek aan hun locaties. Een mooi moment om de toegevoegde waarde van maatschappelijke kinderopvang te laten zien in de regio Leidschendam-Voorburg.

Hoe werkt maatschappelijke kinderopvang in de praktijk?

Het doel van dit werkbezoek was om te laten zien en ervaren hoe de maatschappelijke kinderopvang in de praktijk werkt. Verschillende professionals van de kinderopvangorganisaties komen aan het woord. De bestuurders, managers van de locaties en pedagogisch medewerkers.

Vragen die aan de orde kwamen in dit bezoek waren onder andere:

- Wat is de maatschappelijke relevantie?

- Hoe en met wie wordt er samengewerkt?

- Wat zijn de belangrijkste uitdagingen?

- Hoe werken we aan de de toekomst van een volgende generatie?

- Hoe borgen we kwaliteit? 

Tine Oudshoorn (bestuurder Vlietkinderen): “ Samen met onze onderwijspartners en de gemeente werken we aan gelijke ontwikkelkansen voor alle kinderen. Of je als ouder nu werkt of niet, ieder kind heeft recht op onderwijs, maar ook op de rijkeontwikkelomgeving van de kinderopvang. We zorgen samen voor dat stevige fundament waarop gebouwd kan worden aan de toekomst.”

Duurzame samenwerking

Maatschappelijke kinderopvangorganisaties kiezen uitdrukkelijk voor een bedrijfsvoering waarbij de winst opnieuw wordt geïnvesteerd in de organisatie, zodat dit altijd ten goede komt aan het kind. Hoe doen zij dat?

Tine Oudshoorn (bestuurder Vlietkinderen): “Als maatschappelijke kinderopvang gaan we voor duurzame samenwerkingsrelaties. Wij blijven, ook als het soms financieel wat minder gaat. Daarbij investeren we in lokale initiatieven die ten goede komen aan het gezond opgroeien van kinderen.”

IKEC De Waterlelie

In hun presentatie over IKEC De Waterlelie spraken Sharon Schouwenaar en Maarten Sloof, over de samenwerking met onderwijs, jeugdzorg, welzijn en gemeente. Het versterkingsprogramma Sterk voor Noord kwam ook hier aan de orde. In zijn speech noemde wethouder Keus de lange termijn visie die hiervoor nodig is.

Tijdens de rondleiding door het IKEC werd ook het Spel- en opvoedpunt bezocht waar Gulay en Annet de kans kregen om uitleg te geven over de belangrijke rol die deze laagrempelige voorziening heeft binnen dit kindcentrum.

De reacties vanuit de SZW delegatie over alles wat zij hebben gehoord tijdens dit werkbezoek, waren ronduit enthousiast, maar ook met lichte verbazing. “Wat zetten jullie je enorm in voor de kinderen en hun ouders. Met jullie verhalen krijgen we een heel goed beeld van wat maatschappelijke kinderopvang eigenlijk betekent.”

Jeffrey Keus (wethouder Leidschendam-Voorburg): “Het is belangrijk dat ieder kind in onze gemeente kansrijk, gezond en veilig kan opgroeien. Door goed samen te werken met onze IKC’s, basisscholen en partners kunnen we het verschil maken voor kinderen én hun ouders. Een mooi voorbeeld hiervan is IKEC De Waterlelie.”

Maatschappelijke kinderopvang richt zich op de belangen van het kind, ieder kind, zodat gelijke kansen ontstaan vanaf het eerste begin. Want álle kinderen hebben recht op een goede start!

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen