Voortgang: van programmaplan naar uitvoeringsplannen

25-05-2022 79 keer bekeken

In 2021 is er hard gewerkt met elkaar om het programmaplan Sterk voor Noord 2021-2041 op te stellen. In november heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het programmaplan en in december hebben ruim 30 bewoners en partners de Deal voor Noord ondertekend.

Daarna zijn we aan de slag gegaan met de acties (die deels al liepen) van 2022.

Een aantal van deze acties zijn:

 • We investeren in Kansrijke Start in de mogelijkheden van ouders om hun kinderen van jongs af aan gezond te laten opgroeien en in hun ontwikkeling te stimuleren.
 • We organiseren een spreekuur in de wijk voor inwoners met schuldenproblematiek.
 • Afvalproblemen oppakken, bijvoorbeeld door vaste aanbiedplekken grofvuil en voorlichting over het bestrijden van ratten.
 • Project Voorkómen is beter dan vóórkomen. Hierin staat het voorkomen van jonge aanwas in de drugscriminaliteit centraal.
 • Sportvelden vernieuwen in de Heuvel en Amstelwijk.

Wat staat er nog in de planning voor 2022

 • Twee extra participatieconsulenten.
 • Er worden flatcoaches ingezet door de woningcorporaties om inwoners meer met elkaar in contact te brengen.
 • Op de basisscholen in Leidschendam-Noord (Margriet en De Springplank) zetten we in op extra tijd op school om ontwikkelkansen te bieden. Dit doen we bijvoorbeeld door huiswerkbegeleiding, sport en cultuur aan te bieden.
 • We bereiken meer jongeren van 16 tot 23 jaar en bieden passende activiteiten aan die bijdragen aan de ontwikkeling.
 • Partners sluiten het aanbod voor taal optimaal aan op de bewoners.
 • We begeleiden 10 jongeren naar een schuldenvrije toekomst.

Uitvoeringsplannen 2023 en verder
Voor 2023 en verder zijn er uitvoeringsplannen nodig. Deze plannen moeten bijdragen aan de ambitie van Sterk voor Noord maar ook zeker de problemen van nu helpen oplossen. Om gezamenlijk plannen te maken is er op 21 april een bijeenkomst gehouden met alle partners (waaronder ook inwoners) in de wijk. Er is gesproken over wat er al is qua aanbod en wat er nodig is. Dit is gebeurd aan de hand van de drie opgaven van het programma:

 1. Onderwijs en jeugd

  Belangrijkste aandachtspunt is de combinatie van taalles met kinderopvang. Daarnaast aandacht voor gezond gewicht en bewegen. Wat nog mist in de conceptuitvoeringsplannen: aandacht voor 12+. Er is een 2e ambassadeur nodig op deze opgave. Daarnaast is het belangrijk om goed te kijken naar de overlap met de opgave fijn en veilig wonen.

 2. Financiële zelfredzaamheid
  Er is veel aanbod. Het is belangrijk om dit op wijkniveau goed inzichtelijk te maken voor inwoners en professionals. Taalaanbod in de wijk wordt gemist. Wel Taalmaatjes bij de bibliotheek. Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt benutten. Evenals kansen op werk bij bijvoorbeeld de Mall of the Netherlands en Avalex beter benutten. De 2 participatieconsulenten inzetten om meer zicht te krijgen op mogelijkheden voor inwoners om mee te doen.

 3. Fijn en veilig wonen
  Aanpak meeuwen- en rattenoverlast, aanpak van overlast in de omgeving van de Koreaanse kerk en aanpak drugsproblematiek zijn belangrijke aandachtspunten.

 


Met de opbrengsten van 21 april is verder gewerkt aan uitvoeringsplannen. Deze conceptplannen worden op 15 juni 2022 met de partners besproken. Voor deze partnerbijeenkomst zijn breed partners uitgenodigd. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en wilt er u graag aansluiten, neem dan contact met ons op via e-mail: sterkvoornoord@lv.nl.

Na 15 juni werken we de plannen verder uit met de feedback en aanvulling die we die dag hebben opgehaald. Op 15 juli worden de uitvoeringsplannen voorgelegd aan het dagelijks bestuur van het programma. Er is dan nog ruimte voor het dagelijks bestuur om feedback te geven.

In de vakantieperiode maken we de uitvoeringsplannen definitief. Afhankelijk van de uitkomsten op 15 juni en 15 juli weten we hoeveel inspanning dat nog vraagt van het programmateam en de samenewerkende partners. In augustus zijn de plannen definitief, waarna ze na het zomerreces aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen