De Loopplank in Park Prinsenhof

12-09-2022
471 keer bekeken 0 reacties

In Park Prinsenhof ligt De Looplank, een centrale ontmoetingsplek voor ouders, kinderen en jongeren uit de wijk. Vanuit de Loopplank worden diverse activiteiten voor en door de buurtbewoners georganiseerd. Oud en jong, iedereen is welkom in De Loopplank.

Het Loopplank-project omvat uiteenlopende activiteiten voor en met de wijkbewoners die plaatsvinden in en rond de cabine en het moestuintjescomplex.

Inloopspreekuur
Twee maal per week is er een inloopspreekuur in De Loopplank. SenW heeft dit spreekuur samengevoegd met het project “Ouders van de Wijk”.  Dit om de aanwezige ouders laagdrempelig met ons te laten kennis maken. Zij werken met een aantal vrijwilligers van Marokkaanse en Turkse komaf, die praktische ondersteuning bieden aan bezoekers oorspronkelijk afkomstig uit onder meer Eritrea, Afghanistan, Somalië en Syrië. De gezamenlijke doelstelling is: een ieder zich welkom laten voelen, ongeacht afkomst, leeftijd, geloof et cetera. Tijdens de inloopspreekuren is er altijd een activiteitenbegeleider van SenW, een school-maatschappelijk werker van Kwadraad en een pedagogisch medewerker van Vlietkinderen aanwezig voor het geven van voorlichting en advies.

Sport & Spel
Ook de buurtsportcoach van SenW speelt een belangrijke rol in dit project. Hij organiseert sport- en spelactiviteiten voor de wijk. Deelnemers hebben de gelegenheid om van De Loopplank gebruik te maken voor en na het sporten. Bijvoorbeeld de plaatselijke wandelclub. Verzamelen bij De Loopplank en na de wandeling afsluiten met een kopje thee of koffie. Sociale cohesie ten top!

Opvoedspreekuren
De locatie biedt ook de mogelijkheid voor het Spel & Opvoedpunt om in de zomerperiode de opvoedspreekuren buiten bij De Loopplank te houden.

Kookactiviteiten
Het soepproject kan hier voorbereid worden en in de ijskast worden bewaard voor verstrekking. Het soepproject is de verbinding tussen de wijkbewoners en onze sociaal werkers.  Er is veel aandacht voor participatie en samenwerken tijdens het maken van de soep.

Speelgoeduitleen
Door op deze locatie buitenspeelgoed uit te lenen aan de kinderen uit de wijk, wordt actief buiten spelen gestimuleerd en kunnen ouders en kinderen optimaal van het park gebruik maken.

Moestuinactiviteiten
Samen koken en eten is een geweldige activiteit die met regelmaat wordt georganiseerd in de moestuin. Uiteraard wordt educatie hierin niet vergeten. Er zijn nog veel kinderen die niet weten dat een aardappel uit de grond komt. Ouderen kunnen hun kennis en kunde op dit gebied overbrengen op de kinderen. De kinderen leren iets en de oudere heeft een zinvolle dagbesteding wat indirect het gevoel van eenzaamheid vermindert.

Natuureducatie
In de Brede School-activiteiten bij de moestuin is er veel aandacht voor natuureducatie. Samen met vrijwilligers worden natuur- en tuinierworkshops georganiseerd voor de buurtbewoners. Er wordt een eigen kookboek gemaakt met recepten uit de moestuin. En een kinderkookboek voor Brede School.

Terras/Speelweide
Het idee is om van maandag t/m vrijdag het terras open te gaan stellen voor de buurt, met mogelijkheden voor activiteiten gericht op participeren, verbinden, leerwerkplekken en taalstages. Ouders kunnen genieten van een kopje thee en de kinderen kunnen onder toezicht veilig spelen. Door de eenvoud van een terras omheind met een hekwerk bieden we de wijkbewoners een knusse en veilige plek. Naast de inlopen biedt het ook kans om maandelijks overstijgende activiteiten te organiseren. Denk hierbij aan een jaarmarkt, BBQ, picknick, ouder/kind-kook workshop, tekenen en schilderen et cetera.

Meer weten? Neem contact op met SenW via info@senw-lv.nl of bel 070-7630606.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen