IKEC De Waterlelie, een wereld van verschil

18-07-2022
234 keer bekeken 0 reacties

Samen een mooie plek maken voor kinderen, dat is het uitgangspunt van de bestuurders van Panta Rhei en Vlietkinderen die in mei 2022 hun handtekening hebben gezet onder de samenwerkingsovereenkomst van Kindcentrum De Waterlelie in de wijk Prinsenhof in Leidschendam.

 Basisschool De Springplank en de opvang van Vlietkinderen werken al lang samen aan de realisatie van dit Integrale Kind en Expertisecentrum (IKEC). In de praktijk gebeurt er al veel en met deze overeenkomst wordt de samenwerking geborgd. Het is echt samen onder één dak met één visie, één missie en één team.

Veilige plek in de wijk
Een en ander past ook goed in het gemeentelijke programma Sterk voor Noord. Tine Oudshoorn (Vlietkinderen) en Harry van de Kant (Panta Rhei) zijn beiden nauw betrokken bij dit programma. “Het ligt ons na aan het hart dat de kinderen in deze wijk met diverse uitdagingen het juiste aanbod krijgen aangereikt om zich optimaal te kunnen ontplooien. Samenwerken in doorgaande leer/ontwikkellijnen in dit ‘familiegebouw’ helpt daarbij.”, aldus Harry van de Kant.

Tine Oudshoorn: “Het voelt heel goed dat wij ook op deze locatie de handen ineenslaan met onze onderwijspartner en werken aan een rijke ontwikkeldag voor kinderen met een team van professionals met verschillende achtergronden. Vlietkinderen heeft op deze locatie, naast het Spel- en Opvoedpunt, ook dag- en buitenschoolse opvang en een groot aanbod van peutergroepen met voorschoolse educatie. Zo jong mogelijk samen spelen en ontwikkelen maakt echt het verschil in levens van kinderen. Het kindcentrum heeft een verbindende functie met de ouders en hun kinderen in deze wijk. Er gebeuren hier mooie dingen!”
 

Het IKEC biedt een veilige plek in de wijk voor ieder kind van 0 tot 13 jaar op het gebied van onderwijs, opvang en zorg. Deze werkvelden hebben allemaal betrekking op de ontwikkeling en opvoeding van het kind, de band tussen het kind en de ouder en de goede toekomst die elk kind verdient. Samen zorgen opvang en onderwijs voor een rijke ontwikkeldag waar de ontwikkeling van kinderen centraal staat en waar ieder kind gelijke kansen krijgt op een goede start.

Eén naam
IKEC De Waterlelie gaat in het schooljaar 2022-2023 verder onder één naam en met één uitstraling naar buiten: een gezamenlijk logo en een eigen huisstijl. Er is het afgelopen schooljaar veel werk verzet; in de samenwerking onderling tussen de teams en binnen het managementteam. De werkwijze wordt steeds beter op elkaar afgestemd, de overdracht tussen opvang en onderwijs is een structureel gegeven. Daarnaast worden pedagogisch medewerkers ingezet als onderwijsassistent en is er een pedagogisch coach aangesteld die opvang en onderwijs ondersteunt in hun werkwijze. Naar ouders en andere stakeholders wordt gezamenlijk gecommuniceerd.

Op vrijdag 17 juni 2022 hebben we tijdens ons zomerfeest afscheid genomen van de oude naam en het oude logo van ATB De Springplank. Na de zomervakantie, op woensdag 7 september, introduceren wij onze nieuwe gezamenlijke naam, huisstijl en website. Dan zijn we echt één gezicht naar buiten! IKEC De Waterlelie, een prachtige plek in de wijk, voor opvang en onderwijs, voor kinderen en hun ouders.

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen