Denk mee over de bomen en planten in uw buurt!

04-05-2022
436 keer bekeken 0 reacties

Dit jaar stellen we een wijkgroenbeheerplan op voor de wijken De Heuvel en Amstelwijk. Dit doen we graag samen met u. Welke ideeën heeft u over de bomen en planten in uw wijk? Bijvoorbeeld: “Ik houd erg van bloemen met vrolijke kleuren.” Laat het ons weten! Kom 12 mei langs bij de inloopavond.

Dit jaar stellen we een wijkgroenbeheerplan op voor de wijken De Heuvel en Amstelwijk. Dit doen we graag samen met de bewoners. Bomen en beplantingen maken van onze gemeente een prettige en gezonde plek; ze brengen sfeer in uw straat en zijn belangrijk voor een fijne en aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Daarom horen wij graag uw ideeën over het groen in De Heuvel en Amstelwijk. Kunnen we ergens stenen vervangen door gras of planten? Of zorgen hoge struiken of een bepaalde boom voor een onveilige verkeerssituatie? Laat het ons weten!

Denkt u mee?
Om het groenbeheer zo goed mogelijk te laten aansluiten bij wensen van de wijkbewoners, horen wij graag welke ideeën u heeft ten aanzien van bomen en beplantingen.

Bewonersbijeenkomst
Op donderdag 12 mei bent u van 19.00 uur tot 20.30 uur van harte welkom aan de Dobbelaan 4. Tijdens deze inloopbijeenkomst horen wij graag welke wensen en ideeën uw heeft voor het groen in uw wijk. Er zijn diverse medewerkers van de gemeente aanwezig waar u uw wensen mee kunt bespreken en er zijn formulieren beschikbaar waarop u uw ideeën kunt aangeven. Er worden tijdens deze avond geen plannen gepresenteerd.

Ook kunt u uw ideeën digitaal aan ons doorgeven. Doe dit voor 1 juni via: www.lv.nl/GBPAmstelwijkDeHeuvel

  • U ziet een plattegrond van de wijken De Heuvel en Amstelwijk waarop u de locatie kunt opzoeken waarvoor u een idee of suggestie heeft.
  • Tik die locatie aan met uw muis (of vinger bij touchscreen) en typ uw idee in.

Op de website leest u een uitgebreide uitleg hoe de kaart werkt. Heeft u hulp nodig bij het invullen van de plattegrond, kom dan naar de bewonersbijeenkomst op 12 mei.

Let op: Voor bijvoorbeeld speelplekken en water zijn andere plannen opgesteld. Deze plannen zijn terug te vinden op de website van de gemeente.

Wij proberen zoveel mogelijk ideeën in het wijkgroenbeheerplan op te nemen. Of dit ook echt kan, hangt af van bijvoorbeeld de beschikbare ruimte, de verkeersveiligheid of de kosten. Doordat wij alle bewoners van De Heuvel en Amstelwijk vragen om mee te denken, kunnen we helaas geen terugkoppeling per idee of suggestie geven. U kunt in het concept groenbeheerplan nagaan of uw ideeën zijn opgenomen. Deze is naar verwachting in september gereed en terug te vinden op de projectpagina.

Wijkgroenbeheerplan
Het bureau Blauwgroen Advies stelt dit jaar het wijkgroenbeheerplan voor De Heuvel en Amstelwijk op. Na inventarisatie van de kwaliteit van de beplanting en bomen in de wijken wordt bepaald of het groen nog voldoende lang mee kan, of dat het in de komende jaren vervangen moet worden. In het plan leggen we tevens vast wat de functie van het groen is: natuurlijk groen, recreatief groen of siergroen.

Planning

Inspectie van het bestaande groen                                    Maart 2022

Bewoners inspraak via de website                                     April + mei 2022

Bewonersbijeenkomst (ophalen wensen en ideeën)      12 mei 2022

Ter inzage leggen concept plannen                                    September 2022

Bewonersbijeenkomst concept plannen                            September 2022

Definitief wijkgroenbeheerplan + beantwoording van vragen
ter inzage op de website                                                        December 2022

Uitvoeren van de maatregelen                                              2023 t/m 2032

Nog vragen?
Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de heer N. Wielink van de afdeling Stadsbeheer, telefoon 14070 of een mail sturen naar info@lv.nl. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met het programmateam van Sterk voor Noord via sterkvoornoord@lv.nl.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen