Versterkingsprogramma voor Leidschendam-Noord

22-09-2020
1096 keer bekeken 0 reacties

Op 18 mei 2020 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen om een Versterkingsprogramma voor Leidschendam-Noord te maken. Doel is om samen met partners aan de slag te gaan om de leefbaarheid te verbeteren en te investeren in hulp voor mensen met problemen.

Er is afgelopen maanden geïnventariseerd wat er allemaal al gedaan wordt en waar extra aandacht nodig is. Op verzoek van de raad is alles opgenomen in een voorstel dat nu ook wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het hoofddoel van het versterkingsprogramma is samen met partners en inwoners langjarig en integraal te werken aan het versterken van de sociaaleconomische positie van de inwoners in Leidschendam-Noord, in het bijzonder in de buurten Prinsenhof hoogbouw en De Heuvel Noord. Om dit doel te bereiken wordt ingezet op school, werk, een stabiele financiële situatie en de (fysieke) leefomgeving.

Een fijne leefomgeving begint met een schone omgeving. Daarom is het verbeteren van de openbare ruimte en het beheersbaar maken van afval- en ongedierte problematiek een belangrijk punt. Betrokkenheid van inwoners bij hun buurt en buren helpt om de sociale cohesie te verbeteren. Mensen die zich niet financieel kunnen redden moeten geholpen worden zodat op termijn minder mensen afhankelijk zijn van een uitkering. Het aanbod van sport- en culturele voorziening moet verbreed worden.
Het versterken van de samenwerking van school en jeugdhulp zorgt ervoor zodat ouders en kinderen op tijd de juiste ondersteuning krijgen. Er wordt gewerkt aan preventie van overlast en criminaliteit en het terugdringen van overlast gevende groepen, zodat bewoners zich weer veilig voelen in hun buurt.

Alleen door een integrale aanpak op het gebied van wonen, werken, school, cultuur, zorg en veiligheid kunnen de buurten in Leidschendam-Noord verbeterd worden. Dit vraagt om een langdurige, gezamenlijke inzet van gemeente, bewoners, corporaties, politie en justitie, maatschappelijke partners en zorgpartijen.

Meer informatie

Bekijk de Startnotitie en het Raadsvoorstel Versterkingsprogramma Leidschendam-Noord in de bijdrage onder dit bericht.

Kijk op www.lv.nl/gemeenteraad wanneer de Startnotitie Versterkingsprogramma Leidschendam-Noord besproken wordt. De uitzending is live te volgen via www.lv.nl/raadsvergadering. Uitzendingen kunnen ook later teruggekeken worden.  

Fotograaf: Luc , Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen