Verkeerstellingen Sluisbrug en Wijkerbrug

De gemeente monitort het aantal verkeersbewegingen op de Sluisbrug en Wijkerbrug, onder andere om het effect van de verkeersmaatregelen vast te stellen. De maximale intensiteit waar we naar streven is 5.000 tot 6.000 motorvoertuigen per etmaal. Dit geldt voor beide bruggen.

Cijfers 1e kwartaal 2023

Grafiek intensiteit Wijkerbrug eerste kwartaal

De intensiteit op de Wijkerbrug ligt op ongeveer 6.000 motorvoertuigen per etmaal met enkele rustiger (vakantie) weken met ongeveer 5.000 motorvoertuigen per etmaal.

Grafiek Intensiteit Sluis eerste kwartaal 2023

De intensiteit op de Sluis ligt tussen de 8000 en 9.000 motorvoertuigen per etmaal met enkele uitschieters tot boven de 9.000.

Cijfers over 2022

Grafiek Intensiteit gemiddelde werkdag Wijkerbrug 2022

De intensiteit op de Wijkerbrug ligt tussen de 5.000 en 6.000 motorvoertuigen per etmaal met enkele uitschieters tot boven de 6.000. Aan het begin van het jaar was het rustiger, waarschijnlijk als gevolg van vakantieperiode en corona maatregelen. Na de versoepelingen van de corona maatregelen in januari en februari ligt de intensiteit ongeveer op gelijk niveau als in februari 2020, net voor de ingangsdatum van de corona maatregelen. In week 20 is een opvallend hoge verkeersintensiteit te zien, maar verwachting vanwege werkzaamheden. In de zomermaanden lag de intensiteit lager. Richting de herfst en winter is weer een toename te zien richting de waarden van het voorjaar.

Grafiek Intensiteit gemiddelde werkdag Sluisbrug 2022

De intensiteit op de Sluis ligt op ongeveer 8.000 motorvoertuigen per etmaal met enkele uitschieters tot boven de 9.000. Aan het begin van het jaar was het rustiger, waarschijnlijk als gevolg van vakantieperiode en corona maatregelen. Na de versoepelingen in januari en februari ligt de intensiteit ongeveer op gelijk niveau als in februari 2020, net voor de ingangsdatum van de corona maatregelen. In week 20 is een opvallend lage verkeersintensiteit te zien, maar verwachting vanwege werkzaamheden. Van week 21 en 37 (en de zaterdag in week 36) is geen data beschikbaar. In de zomermaanden lag de intensiteit lager. Richting de herfst en winter is weer een toename te zien richting de waarden van het voorjaar.

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen