Damcentrum krijgt extra openbare parkeergarage

929 keer bekeken 0 reacties

In Leidschendam komt een extra openbare parkeergarage met circa 42 openbare parkeerplekken op de hoek van de Rijnlandstraat met de Strandwal. Samen met een aantal andere parkeermaatregelen zal de toekomstige parkeergarage zorgen voor extra verlichting van de parkeerdruk.

In Leidschendam komt een extra openbare parkeergarage met circa 42 openbare parkeerplekken op de hoek van de Rijnlandstraat met de Strandwal. Samen met een aantal andere parkeermaatregelen zal de toekomstige parkeergarage zorgen voor extra verlichting van de parkeerdruk. Hiermee ontstaat op termijn ook de mogelijkheid voor extra fietsparkeerplekken en meer groen op straat. De gemeenteraad heeft met het voorstel van het college ingestemd.

De 42 openbare parkeerplekken komen in een aparte laag van de nieuw te bouwen parkeergarage, namelijk onder de privé parkeerplekken van toekomstige bewoners van bouwplan Rijnlandstraat en van bewoners van appartementencomplex Halte Damhof. De garage krijgt een auto-entree aan de Strandwalzijde (naast de Oude Trambaan) en een voetgangersentree naast het Veur Theater. Een extra parkeergarage biedt ruimte om te sturen in het parkeerbeleid. Met behulp van een ontheffingsregeling voor bepaalde doelgroepen kan worden bepaald wie er op straat mag parkeren en wie in de garage.

Wethouder Juliette Bouw: “Ik ben blij met de steun voor dit voorstel. Parkeren is één van de vier pijlers in het plan Bereikbaarheid Damcentrum met maatregelen die moeten bijdragen aan de bereikbaarheid, doorstroming, leefbaarheid en levendigheid van het Damcentrum en Leidschendam-Zuid. Het is goed dat we samen tot dit besluit zijn gekomen. Ik ben overtuigd van het positieve effect voor het Damcentrum.”

Vergroten van de blauwe zone

Een andere maatregel om de parkeerdruk te verlichten is het vergroten van de blauwe zone. In het najaar van 2019 zijn twee participatieavonden georganiseerd over het verder vergroten van de blauwe zone in het Damcentrum en Leidschendam-Zuid. Zo’n 80 inwoners en ondernemers hebben tijdens deze avonden actief meegedacht over tijden, grenzen van het gebied, ontheffingen en bezoekerspassen. Deze input is meegenomen in het voorstel voor aanpassing van het parkeerbeleid. Op korte termijn wordt de oplossingsrichting voor de uitbreiding van de blauwe zone aan de bewoners en ondernemers voorgelegd.

Uit de telcijfers van de parkeergarage Damplein blijkt dat er enige ruimte is om extra ontheffingen voor direct omwonenden van de parkeergarage uit te geven. Hiermee kan de capaciteit van de garage beter benut worden, wat ruimte schept op straat. De uitbreiding van de ontheffingen voor de parkeergarage Damplein wordt in de participatie meegenomen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen