Ligplaatsen voor alle inwoners

Het toewijzingsbeleid voor de ligplaatsen is vanaf 19 februari 2024 uitgebreid.

Sinds 1 april 2023 is de Plaspoelhaven in Leidschendam officieel in gebruik genomen. De ligplaatsen worden beheerd door de Stichting Plaspoelhaven. Hoewel er bij de start een wachtlijst was met 110 geĂ¯nteresseerden voor 66 ligplaatsen, blijkt dat nog niet alle ligplaatsen konden worden verhuurd. Na overleg met de Stichting is besloten het toewijzingsbeleid aan te passen, waardoor nu alle inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg in aanmerking kunnen komen om een plek te huren. Zo wordt een gezonde exploitatie van de haven mogelijk.

Verruiming van het toewijzingsbeleid

Volgens het oude toewijzingsbeleid komt slechts een beperkt aantal inwoners in aanmerking voor een ligplaats in de Plaspoelhaven. Om parkeeroverlast te voorkomen, werd tot op heden de toewijzing beperkt tot inwoners die binnen 400 meter lopen van de haven wonen.

Nu er overal in Leidschendam Centrum een blauwe zone geldt, is het zonder ontheffing niet mogelijk om langdurig te parkeren. Daarom kan het toewijzingsgebied worden uitgebreid tot de hele gemeente, zonder dat dit tot extra parkeeroverlast leidt.

Verruimd Toewijzingsbeleid

Voorrangsgebied en soepele ligplaatsoverdracht

Door de inwoners in het oude toewijzingsgebied voorrang te geven, boven inwoners die daarbuiten wonen, blijft het aantal ligplaatshouders, die mogelijk met de auto komen, beperkt. Het is niet toegestaan om bij een verhuizing de ligplaats over te dragen aan de nieuwe eigenaar /bewoner. U mag wel de ligplaats aanhouden als u verhuist binnen de gemeente.

Aanmelding voor ligplaats

Als inwoner van de gemeente kunt u zich vanaf maandag 19 februari 2024, 12:00 uur aanmelden bij de Stichting om in aanmerking te komen voor een ligplaats. Aanmelden kan via de website : Plaspoelhaven – Leidschendam

Let op: Aanmeldingen die eerder dan deze datum en tijd worden gedaan, worden niet in behandeling genomen. Dit 'niet in behandeling nemen' geldt niet als u in het voorrangsgebied woont. Tot die tijd geldt namelijk nog het oude beleid.

Afbeeldingen

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen