Exploitatie haven

De gemeente heeft een overeenkomst afgesloten met de Stichting Plaspoelhaven. In de overeenkomst staan afspraken over de verhuur van ligplaatsen voor pleziervaartuigen aan particulieren.

Hiervoor is onlangs door de gemeente beleid vastgesteld. 

De afspraken

De huur- en exploitatieovereenkomst gaat in op 1 april 2023 en duurt in eerste instantie 2 jaar. De overeenkomst kan daarna telkens met 5 jaar worden verlengd. De gemeente blijft eigenaar van Plaspoelhaven en is verantwoordelijk voor het grote onderhoud en de ophaalbrug. De Stichting is verantwoordelijk voor klein onderhoud en het toezien op de veiligheid en orde in de haven. Samen met de gemeente gaan zij een havenreglement opstellen. Verder is afgesproken dat de Stichting nu al aan de slag kan met de toewijzing van de ligplaatsen aan de mensen op de wachtlijst. Voor meer info zie de website van de Stichting  www.plaspoelhaven.nl

Afbeeldingen

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen