Ligplaatsen

De plannen voor de Plaspoelhaven in Leidschendam Centrum krijgen steeds meer vorm.

 

Inschrijving ligplaatsen

De gemeente wil de verhuur van de 66 ligplaatsen voor de recreatievaart in de Plaspoelhaven overdragen aan een exploitant.  U kon zich tot 1 oktober 2022 inschrijven voor een ligplaats. Lees meer...

 

Wat u moet weten

 • De huidige haven is uitgebreid en bevat nu 66 ligplaatsen
 • De gemeente heeft een huur- exploitatieovereenkomst gesloten met de Stichting Plaspoelhaven.
 • De Stichting verhuurd de ligplaatsen aan de hand van een wachtlijst die door een notaris via loting tot stand is gekomen.
 • Er wordt nog een havenreglement opgesteld door de Stichting in samenwerking met de gemeente.
 • De gemeente heeft op 30 augustus 2022 een aantal voorwaarden in het toewijzingsbeleid van de ligplekken vastgesteld
 • In het 4e kwartaal 2022 wordt de wachtlijst samengesteld op basis van loting door een notaris
 • Feitelijke toewijzing van ligplaatsen vindt plaats door de uiteindelijke exploitant
 • De speeltuin bij de Bolder is klaar. De speeltuin is nog niet open omdat de gemeente hekken wil plaatsen ter afscherming van het water. Dat zal naar verwachting in februari plaatsvinden.

De gemeente wil de verhuur van 66 ligplaatsen voor de recreatievaart in de Plaspoelhaven overdragen aan een exploitant.

Burgemeester en wethouders hebben op 30 augustus 2022 het toewijzingsbeleid hiervoor vastgesteld. Naar aanleiding van de inspraakreacties is het beleid op enkele punten aangepast. Lees de inspraakreacties

U kunt zich inschrijven om in aanmerking te komen voor een ligplaats als u aan de voorwaarden voldoet. U kunt maximaal 3 voorkeurszones opgeven. Inschrijven kon tot 1 oktober 2022.

Ligplaatsen

De ligplaatsen en bijbehorende nummers kunt u bekijken op de tekening. In het overzicht hieronder leest u wat de afmetingen van de ligplaatsen en wat de indicatieve huurprijs per jaar zijn.

  nummer ligplaats

breedte ligplaats

Lengte ligplaats indicatie huurprijs per jaar Bijzonderheden
voor verhuur 1 t/m 8 2,9 tot 3,7 meter 9 meter € 1.225 in box
  12 t/m 29 3,2 tot 4,10 meter 10 meter € 1.275 in box
  30 t/m 43 2,85 tot 3,25 meter 8 meter € 1.175 in box
  44 en 45 3,06 tot 3,10 meter 6 meter € 1.025 in box
  46 t/m 60 3 meter 6 meter €  850 aan kade
oude huurders 9 t/m 11 3,24 tot 3,80 meter 10 meter € 1.275 in box
gebruik exploitant 61 t/m 66 3 meter 6 meter €  850 aan kade

 

Voorwaarden

Er is veel belangstelling voor de ligplaatsen. De toewijzing van de huurplaatsen door de toekomstige exploitant moet op een eerlijke en transparante wijze plaatsvinden. Daarom zal een notaris na de sluitingsdatum een loting doen om de volgorde van de wachtlijst te bepalen. Hiervoor is een set voorwaarden opgesteld.

 • U moet vanaf 1 januari 2023 in het toewijzingsgebied wonen
 • U bent of wordt de eigenaar van de boot
 • U moet na toewijzing van een ligplaats de volgende stukken kunnen laten zien aan de exploitant:
  • (toekomstig) Eigendomsbewijs van de boot
  • Verzekeringsbewijs waarin staat dat u wettelijke aansprakelijk bent
  • Bewijs van inschrijving op uw woonadres
 • U kunt per woonadres 1 inschrijving voor een ligplaats indienen
 • Inschrijving voor een ligplaats is alleen voor eigen gebruik. U mag de ligplaats niet onderverhuren
 • Opblaasboten, kano’s, sup’s en dergelijke komen niet in aanmerking voor een ligplaats. Uitzondering daarop is een gemotoriseerde opblaasboot
 • U kunt maximaal 3 voorkeurszones voor een ligplaats aangegeven

Bewonersgebied (toewijzingsgebied)

Op het kaartje is het gebied (paars) aangegeven waarbinnen bewoners in aanmerking kunnen kunnen komen voor het huren van een ligplaats. Deze adressen liggen op een maximale loopafstand van 400 meter naar het midden van de nieuwe brug tussen de Bolder en de Warmoezierstraat. Deze 400 meter is gekozen omdat dit een acceptabele loopafstand is waarmee extra parkeerdruk in het gebied voorkomen kan worden. Ondernemers die niet woonachtig zijn in het gebied komen niet in aanmerking.

Afbeelding toewijzingsgebied

Vergroting kaart Toewijzingsgebied

Verdeling 50-50

Direct aanwonenden (oranje op de kaart hierboven) kunnen de meeste overlast ervaren van het gebruik van de haven. Deze groep speelt daarbij, zeker als zij zelf een plaats in de haven hebben, een belangrijke rol bij de sociale controle op het veilige gebruik van de haven. Een afsluiting met hekken is in dit historische gebied niet wenselijk. Tot slot heeft deze groep nog minder dan de rest een reden om met de auto naar de haven te gaan. Er wordt daarom onderscheid gemaakt tussen direct aanwonenden (groep 1) van de haven en de overige inwoners in het aangewezen gebied (groep 2). Om beide groepen de kans te geven op een ligplaats is het uitgangspunt een verdeling van 50%-50% over de 2 groepen, met een 1e keus bij de groep aanwonenden, zodat zij een plek in de buurt van hun woning kunnen kiezen.

Wachtlijst op basis van loting door een notaris

 • Voor een eerlijke toewijzing van de ligplaatsen gaat een notaris in oktober 2022 een loting verrichten om de rangorde van de wachtlijst te bepalen
 • Plaatsen 1 tot en met 29 op de wachtlijst worden verloot onder direct omwonenden (groep 1)
 • Plaatsen 30 tot en met 57 op de wachtlijst worden verloot onder overige inwoners (groep 2)
 • Vanaf plek 58 wordt de wachtlijst om en om aangevuld uit het restant van groep 1 en van groep 2. De op basis van de loting samengestelde wachtlijst wordt in november 2022 overhandigd aan de toekomstige exploitant, tezamen met de inschrijfformulieren

Afbeelding met de ligplaatsen

Vergroting kaart met ligplaatsen en nummers

Toewijzing door de exploitant

De door de notaris samengestelde wachtlijst en de aanmeldingsformulieren worden overhandigd aan de toekomstige exploitant van de haven. De exploitant doet de toewijzing van de ligplaatsen op basis van de rangorde op de wachtlijst, dus de hoogste op de wachtlijst binnen een voorkeurszone komt als eerste in aanmerking voor een ligplaats, binnen die zone. De exploitant wijst binnen die zone een bij de afmetingen van de boot passende ligplaats aan en houdt daarbij zo veel als mogelijk rekening met de voorkeur van de aanmelder.

Lees ook..

 

Afbeeldingen

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.