Inrichtingsplan

In het inrichtingsplan staat hoe het gebied wordt ingericht. Wat komt waar, van afvalcontainers tot wandel- en fietspaden, van straatverlichting tot speelgelegenheden, van vijvers tot riolering. Ook wordt het type bestrating vastgelegd.

Uitgangspunten inrichtingsplan

 • Openbare ruimte wordt aangelegd conform het Handboek Openbare ruimte, met in de basis ‘label b’
 • Semi-openbare ruimte wordt ingericht door de ontwikkelaar
 • De routering van de bovengrondse infrastructuur zoals wandel- en fietspaden en wegen voor de auto, parkeerplaatsen en de ondergrondse infrastructuur zoals riolering en kabels en leidingen worden door gemeente en ontwikkelaar bepaald
 • Park krijgt een natuurinclusieve uitstraling. Het ontwerp wordt gemaakt door een landschapsarchitect
 • Omwonenenden hebben in 2019 meegedacht over de inrichting van de openbare ruimte
 • Omwonenden kunnen over bepaalde inrichtingselementen in 2022 weer meedenken

Participatie inrichtingsplan

 • Juli 2021 organiseerden we een bijeenkomst waar het ontwerp wordt gepresenteerd
 • 13 November 2019 was er een workshop waar door betrokkenen en omwonenden ideeën zijn besproken. We hebben een verslag van deze workshop gemaakt
 • We hebben via een ideeënbox ideeën opgehaald. Tijdens de bijeenkomst in juni vertelden we hier meer over
 • Op 24 september 2022 zijn onderdelen uit het inrichtingsplan toegelicht en konden mensen vragen stellen. De kaarten uit het inrichtingsplan en de antwoorden op de vragen zijn te lezen op www.voorlei.nl

   

 

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen