Beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan dient als inspiratiebron en toetsingsdocument voor de architectuur en inrichting van het gebied. Het beeldkwaliteitsplan wordt getoetst door de Welstandscommissie van de gemeente.

Bent u benieuwd naar het beeldkwaliteitsplan, dan kunt u het document bij agendapunt 2e inzien.

Het beeldkwaliteitsplan heeft van 6 oktober tot en met 1 november 2021 ter inspraak gelegen. De reacties op het beeldkwaliteitsplan zijn verwerkt in een inspraaknota. Het beeldkwaliteitsplan is naar aanleiding van de reacties aangepast. De inspraaknota en het aangepaste beeldkwaliteitsplan zijn op 22 februari 2022 door de gemeenteraad vastgesteld.

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen