Hoogwaardig verblijfsklimaat

Leidschendam-Voorburg zet in op een hoogwaardig verblijfsklimaat. Extra beleefbaar water en groen spelen daarbij een belangrijke rol.

Een groenere leefomgeving draagt bij aan een betere gezondheid, zowel fysiek, mentaal als sociaal. Het zorgt voor een betere leefkwaliteit en biodiversiteit en nodigt uit tot sporten, fietsen, wandelen, spelen, ontspannen en het ontmoeten van anderen. Tegelijkertijd werken we met het toevoegen van groen en water aan het reduceren van hittestress en aan de opvang van hevige regenbuien. We maken het aantrekkelijk om te bewegen in de buitenlucht. Naast het versterken van ‘water’ en ‘natuur’ zetten we in op het beleven van ‘historie’ en ‘winkelen op hoogwaardig niveau’. We houden bij de inrichting van onze leefomgeving rekening met mens, plant én dier.


Speerpunt: Een beleefbare Vliet

De Vliet heeft een belangrijke historische en recreatieve waarde. De groene plekken worden met elkaar verbonden tot het “Vlietpark.” We vertellen het cultuurhistorische verhaal en vergroten de ecologische waarde en de biodiversiteit. We zetten in op zoveel mogelijk openbare oevers, hogere ruimtelijke kwaliteit en wandel- en fietspaden aan beide kanten van de Vliet en verbinding van de op de strandwal ontstane buitenplaatsen. We maken ons sterk voor het sloepennetwerk, helpen bij het faciliteren van een breed recreatief aanbod in/bij Vlietland en bij waterevenementen. Ook realiseren en maken we ons sterk voor voltooiing van het Rondje Vliet-Vlietland-Hollandse Plassen.


Speerpunt: Een sterke groene hoofdstructuur

We verbinden groenstructuren om ecologische verbindingen te maken en de biodiversiteit te vergroten. We zorgen voor betere ruimtelijke verbinding en aanhechting van de groenstructuren door o.a. het doortrekken van groen- en boomstructuren en herstellen van ecologische verbindingen. De groenhoofdstructuur biedt in veel gevallen een aantrekkelijke omgeving, ook voor (langzaam) verkeer. De hoofdgroenstructuur kennen we daarom een hoge beschermingsstatus toe.
Dit betekent dat (plan)ontwikkelingen in deze hoofdgroenstructuur enkel zijn toegestaan als de groene kwaliteit en biodiversiteit van deze hoofdstructuur behouden blijft of toeneemt.

Speerpunt: Meer (groene) leefkwaliteit en biodiversiteit

We willen de leefkwaliteit in de openbare ruimte verder versterken. Dit doen we door opnieuw te kijken naar de inrichting van de openbare ruimte om vergroeningskansen te kunnen grijpen en biodiversiteit te versterken. Het beschermingsniveau van de bomen wordt vastgelegd, ook op particuliere terreinen. In de (meest versteende) wijken wordt ingezet op meer ruimte voor spelen, ontmoeting en langzaam verkeer en vergroening. Het groennetwerk is samenhangend en hoogwaardig. We koesteren de bestaande parken: maken deze nog aantrekkelijker en zetten in op ruimere gebruiksmogelijkheden voor (nieuwe) bewoners (zonder groene buitenruimte bij hun woning). In de parken bieden we rustige plekken in het groen, ruimte voor ontmoeting en ruimte voor sport. We brengen afwisseling aan in de plantensoorten om de biodiversiteit te vergroten. Inwoners worden opgeroepen om een bijdrage te leveren aan het behoud en de versterking van groen.

Speerpunt: Een hoogwaardig groen buitengebied

Als het inwonersaantal van de gemeente en de omliggende regio groeit, neemt het belang van het omliggende landschap evenredig toe. Meer bebouwing betekent meer mensen die willen recreëren in de nabije omgeving. In het buitengebied zorgen we voor meer natuurwaarde en mogelijkheden voor recreatie. We vergroten de beleving van cultuurhistorische waarden, we borgen de toegankelijkheid, voltooien een wandelnetwerk en verbeteren fietsverbindingen en overnachtingsplaatsen. Ook zorgen we voor meer biodiversiteit, natuurwaarde en voldoende waterberging.

Speerpunt: Beleefbare historie

We zetten in op het beleven van ons erfgoed door een sterke positionering van onze iconen, zoals de Romeinen met het Kanaal van Corbulo en Forum Hadriani, Limes UNESCO Werelderfgoed, Erfgoedlijnen Landgoederen en Trekvliet en Huygens’Hofwijck. Daarbij behouden we de historische waarden. Iconen zijn: De Romeinen, Christiaan en Constantijn Huygens, Prinses Marianne, de Vliet, de buitenplaatsen, het sluisgebied in Leidschendam en de molens.

Speerpunt: Sterke iconische beeldvorming

De iconen versterken de beeldvorming rond de belevingen van historie, water, shopping en natuur. Zij zijn dan ook bij uitstek geschikt om te benutten bij activiteiten op het gebied van vrije tijd en promotie. Kruisbestuiving vindt plaats wanneer recreanten en toeristen tijdens hun activiteiten kennismaken met de andere belevingen in Leidschendam-Voorburg, zodat ze die ook gaan bezoeken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een fietsroute Romeinen (historie en natuur) of het beeldmerk Huygens toepassen in The Mall (historie en shopping). De ideeën voor kruisbestuiving vormen mogelijke ingrediënten voor het uitvoeringsprogramma.

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen