Gemeente werkt met COA aan opvanglocatie voor asielkinderen

06-11-2023

Er is een groot tekort aan asielopvang plekken. Daarom werkt de gemeente samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan de landelijke opgave om asielkinderen een dak boven hun hoofd te geven door een tijdelijke opvanglocatie te realiseren.

Het college hoopt dat inwoners deze kinderen net zo een warm welkom zullen geven als aan de Oekraïense vluchtelingen.

Het COA heeft het voornemen om in de eerste helft van 2024 een tijdelijke opvanglocatie voor asielkinderen te openen in Leidschendam. Hiervoor is de huidige kantoorlocatie op Overgoo 5 in beeld. Deze locatie kan gebruikt worden tot eind 2026. Ondertussen gaat de planontwikkeling voor woningbouw op Overgoo gewoon door.

Het gaat om een locatie voor maximaal 80 asielkinderen van 15 tot en met 17 jaar. Deze kinderen hebben vaak al een lange reis achter de rug voor zij aankomen in Nederland. Zij zijn gevlucht en komen uit moeilijke situaties in het land waar zij vandaan komen. Veel van hen komen uit Syrië, Eritrea en Somalië. Zij worden intensief begeleid door het COA. Zij krijgen onderwijs, een dagprogramma en werken aan hun eigen zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Om de kinderen te helpen zich de Nederlandse taal en cultuur eigen te maken, kan het COA de hulp van vrijwilligers goed gebruiken. 

Vrijwilligers

Mensen die willen helpen op locatie, of bijvoorbeeld als taalmaatje om de taal te oefenen, kunnen zich aanmelden via de website van het COA.  

Planning

Het college van burgemeester en wethouders gaat een bestuursovereenkomst sluiten met het COA. In de bestuursovereenkomst staan afspraken over de begeleiding van de kinderen, over veiligheid en over communicatie met omwonenden. De gesprekken op de inloopavond en de gesprekken met de gemeenteraad zijn belangrijke inbreng voor deze bestuursovereenkomst. Het streven is om in januari 2024 deze bestuursovereenkomst te sluiten. Daarna kan het COA starten met de verbouwing. De locatie kan naar verwachting in de eerste helft van 2024 haar deuren openen.

Spreidingswet

De opvang van vluchtelingen is een landelijke opgave die we samen in de regio Haaglanden moeten oppakken. Elke gemeente krijgt de vraag om hierin verantwoordelijkheid te nemen. De gemeente anticipeert hierop door regie te nemen en samen met het COA te werken aan de realisatie van een tijdelijke opvanglocatie voor asielkinderen.

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen