Besluitvorming en kosten

Hoe verloopt de aanvraag procedure? Wanneer besluit het college van burgemeester en wethouders over de 2 vergunningaanvragen van het COA? Hoe en waar kan ik bezwaar maken tegen de verleende vergunningen?

 • Het COA heeft aan de gemeente gevraagd of ze Overgoo 5 tijdelijk mogen inrichten en gebruiken voor vluchtelingenopvang
 • Hiervoor moet het COA nog 2 vergunningen bij de gemeente aanvragen:
  • Vergunning voor brandveilig gebruik van het gebouw
  • Vergunning voor tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan
 • U en de gemeenteraad kunnen aandachtspunten meegeven waarover afspraken gemaakt kunnen worden in de bestuursovereenkomst. In die overeenkomst staan de afspraken die de gemeente en het COA met elkaar maken over de duur van de opvang, de begeleiding, onderwijs, (jeugd)zorg, veiligheid en communicatie met de buurt
 • De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 16 januari 2024 unaniem besloten geen wensen en bedenkingen te hebben. Zij ondersteunen het voornemen om opvang voor asielkinderen te realiseren. Wel hebben zij een amendement ingediend om ruimte voor sport en spel naast de locatie te realiseren.

Bezwaar maken

 • U kunt nog geen bezwaar indienen tegen de komst van de vluchtelingenopvang. Dat kan pas als de gemeente besluit om de vergunningen te verlenen
 • In de Gemeenterubriek van Het Krantje, op de gemeentelijke website en op overheid.nl leest u of de vergunningen worden verleend. Vanaf dat moment kunt u een bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Hoe dat kan en aan welke voorwaarden uw bezwaarschrift moet voldoen leest u bij de bekendmaking
 • De onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften behandelt de ingediende bezwaren

Kosten

 • Kosten voor de opvanglocatie betaalt het Rijk aan het COA
 • De gemeente krijgt een vergoeding van het Rijk voor de kosten van onderwijs en (jeugd)zorg

 

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen