Veiligheid

Hoe wordt er omgegaan met de veiligheid in de omgeving?

  • Op deze locatie is 24 uur per dag, 7 dagen per week beveiliging aanwezig. Zij zorgen dat er geen onbevoegden op het terrein komen en hebben verder een signalerende functie
  • De wijkagent is betrokken. De gemeente, het COA en politie werken nauw samen
  • Op de locatie is er intensieve begeleiding van de asielkinderen door professionals van het COA. Omdat het om kinderen gaat, is er 2 keer zoveel begeleiding als op een reguliere opvanglocatie
  • Incidenten worden door het COA afgehandeld. Als er sprake is van strafrechtelijke feiten, dan werkt de politie samen met het openbaar ministerie

Zorgen kunt u melden bij de locatiemanager wanneer de locatie open gaat of bij de gemeente via het contactformulier.

 

 

 

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen