Asielprocedure

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandeld en besluit over de asielaanvraag.

  • De kinderen blijven tijdens hun procedure op de opvanglocatie tot deze sluit. Als een kind 18 jaar wordt gaat hij naar een opvanglocatie voor volwassenen
  • Als een asielzoeker een status krijgt, wordt deze net als andere statushouders gehuisvest in de regio. Dit is afhankelijk van de huisvesting die op dat moment beschikbaar is
  • Als een asielaanvraag afgewezen wordt gaat de vluchteling terug naar het land van herkomst
  • Na binnenkomst in Nederland worden alle asielzoekers ge├»dentificeerd en geregistreerd door de vreemdelingenpolitie en de IND. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar de geldigheid van documenten

 

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen