Onderwijs, zorg, welzijn en integratie

Het COA zorgt voor onderwijs, zorg, welzijn en de integratie van de kinderen.

Onderwijs

 • Kinderen gaan 5 dagen per week naar school
 • In Den Haag zijn er speciale internationale schakelklassen (ISK). Deze hebben een speciaal lesprogramma voor nieuwkomers dat 1,5 tot 2 jaar duurt
 • Ze maken hier ook huiswerk voor
 • De Nederlandse taal wordt aangeleerd. De kinderen beheersen amper of geen West- Europese taal of matig en zijn met regelmaat analfabeet

Integratie

Aan integratie wordt gewerkt op verschillende manieren.

 • Het COA zorgt voor voorlichting en trainingen. Bijvoorbeeld: reizen met het openbaar vervoer, fietsles, verkeerstraining en kooktraining.
 • GGD verzorgt voorlichting bijvoorbeeld over de gezondheidszorg
 • Elk kind heeft een mentor en een voogd. Deze werken via een plan aan doelen. De mentor begeleidt de kinderen, leert ze welke verantwoordelijkheden ze hebben en over de Nederlandse taal en cultuur
 • Het kind leert veel in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld op school, onderwerg en tijdens activiteiten. De mentor luistert naar de ervaringen, geeft uitleg en waar nodig ook advies en sturing

Zorg

 • Het COA regelt de gezondheidszorg. Een kind kan naar een huisarts als de verpleegkundige van Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) het kind beoordeelt heeft en een verwijzing heeft gegeven. Het GZA zoekt een huisartsenpost en een apotheek in de buurt
 • Er is extra begeleiding vanuit schoolmaatschappelijk werk, psycholoog en Jeugdzorg
 • Onder begeleiding van regionale partners kan er traumabegeleiding worden ingezet

Welzijn

 • De kinderen mogen niet meer of minder dan kinderen die thuis in een gewone gezinssituatie wonen
 • Van 8:00 tot 22:00 uur kunnen de kinderen de opvanglocatie in- en uitlopen of bezoek ontvangen. Bezoekers moeten zich tevoren melden bij de receptie en zich kunnen legitimeren
 • Het COA heeft huisregels opgesteld. Hier moeten de kinderen zich aan houden. Daarnaast houden ze zich aan de normale omgangsvormen, wetten en gewoonten die in Nederland gelden
 • De kinderen sporten onder begeleiding

 

 

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen