Burgerparticipatie

Samen stappen zetten

In de participatieverordening leggen we vast wat we belangrijk vinden als het gaat om inspraak en participatie. Het gaat om wat belangrijk is in uw leef en woonomgeving en hoe u daaraan mee kunt doen. Aan de ene kant gaat het om initiatieven van de gemeente en aan de andere kant om initiatieven van anderen.

 

Concept Participatieverordening

De participatieverordening is in september 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze kunt u bekijken op Gemeenteblad 2023, 445301 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl).

Wat vooraf ging 

Burgerparticipatie

Duidelijkheid, vroegtijdig betrekken, betrokkenheid, openheid, vertrouwen, eigenaarschap, regie, gelijkwaardigheid en transparantie. Dat zijn de kernwaarden van waaruit inwoners en gemeente met elkaar gaan samenwerken. Dit is gebleken na diverse gesprekken tussen inwoners en gemeente en tijdens een aantal experimenten rondom burgerparticipatie, zoals de digitale dialoogtafels van maart 2022. Het resultaat van dit traject zijn de afspraken voor burgerparticipatie die inwoners en gemeente met elkaar hebben opgesteld.

Afspraken burgerparticipatie

  1. Participatie is voor gemeente en samenleving nodig om de kwaliteit van plannen te verbeteren en betrokkenheid te vergroten.
  2. Deze kernwaarden gebruiken we tijdens elk gesprek: transparantie, draagvlak, open benadering, gelijkwaardigheid, vertrouwen, representativiteit.
  3. Ieder traject start met een afwegingskader burgerparticipatie.
  4. We stellen een startnotitie op bij complexe maatschappelijke vraagstukken.
  5. De gemeente houdt de regie in het proces van burgerparticipatie. 
  6. Een communicatieplan is onderdeel van het participatieproces.
  7. Inwoners of partijen met burgerinitiatieven hebben altijd één aanspreekpunt bij de gemeente.
  8. Grote en complexe burgerinitiatieven werken met een startnotitie.
  9. Er is apart budget beschikbaar voor het behalen van maatschappelijke doelen.
  10. Afspraak is afspraak.

De afspraken vormen een goede basis voor het college om met de gemeenteraad in gesprek te gaan over welke rol de gemeenteraad pakt bij samenwerkingstrajecten. De bovengenoemde afspraken zijn de kaders en randvoorwaarden die ervoor zorgen dat participatietrajecten op een goede manier met elkaar doorlopen worden, van start tot finish.

Bekijk het raadsvoorstel en de set afspraken via de website Bestuurlijke informatie

Afspraken participatie vastgelegd, en nu?

Volg hier hoe inwoners, de gemeente en haar bestuur participatie een plek geven in de samenleving.

De afspraken zijn gemaakt

De afspraken voor participatie, opgesteld met inwoners van Leidschendam-Voorburg, zijn dinsdag 13 juli 2021 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad is positief en heeft ook uitgesproken te kijken naar hun eigen rol om zo zelf actief vorm te willen gaan geven aan een betere samenwerking met inwoners. Een eerste stap en mijlpaal in de reis naar een beter samenwerking is gezet!

Aanpassen houding en gedrag en instrumenten

De gemeenteraad, het college en de ambtenaren gaan invulling geven aan het werken met deze afspraken. Dat is een andere manier van werken en gaat niet van vandaag op morgen. Ook worden de gemeentelijke instrumenten, zoals het recht op burgerinitiatief en de inspraakverordening voor het eind van het jaar aangepast. De gemeenteraad heeft het college gevraagd om te onderzoeken of een burgerforum, een kindervragenuur en een jongerenraad geschikte instrumenten zijn om intensiever met elkaar te gaan samenwerken. Hierover moet voor het eind van het jaar meer duidelijk zijn.

Doel van de set afspraken is het maken van duidelijkere keuzes over de rol van het gemeentebestuur en de ruimte die iedereen, ook inwoners, heeft om mee te praten en te beslissen.

Wilt u meer weten over de stappen die we tot nu toe hebben genomen en wat er besproken is?

 De stappen op weg naar de set afspraken

 

 

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.