Resultaten enquête zomer 2020

531 keer bekeken

In de zomer 2020 is een enquête over de energietransitie gehouden. Inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg is gevraagd mee te denken over schone energie. In totaal hebben 869 mensen de enquête ingevuld. Het rapport met de resultaten vindt u onderaan dit artikel.

Veel mensen in LV zijn bereid zijn hun woning te verduurzamen. Dit is een van de uitkomsten uit de enquête. De enquête is door de gemeente uitgezet en is onderdeel van de planvorming voor de Lokale Energie Strategie. Door middel van de enquête wil de gemeente weten welke beweegredenen mensen hebben om iets aan het milieu te doen, welke kennis ze hebben over energietransitie, welke energiemaatregelen ze al hebben genomen of nog willen nemen en welke ondersteuningsbehoefte ze daarbij hebben.

De grootste groep respondenten geeft aan dat voor hen een de belangrijkste motivatie om te verduurzamen is dat ze daarmee een bijdrage leveren aan het milieu. Voor de gemeente is deze conclusie om voortaan goed uit te leggen welke energiemaatregelen dan ook de minste CO2-uitstoot kennen, of anderszins een bijdrage levert aan een beter milieu.

Een andere groep inwoners vindt juist weer belangrijk dat de maatregelen die ze nemen ook financieel interessant is. Dus voor deze groep zal de gemeente voortaan meer uitleg geven over welke energiemaatregelen wel en welke niet direct terug te verdienen vallen en hoeveel energie je ermee bespaart.

De enquêteresultaten gebruikt de gemeente voor de beschrijving van de aanpak om wijk voor wijk van het gas af te gaan in de komende tientallen jaren.

Los van de aanpak per wijk is de gemeente ook van plan om nu al inwoners nog meer te ondersteunen in het isoleren van woningen. We hadden al de subsidie en leningmogelijkheid. Maar uit de enquête blijkt dat een grote groep mensen tijd- en kennisgebrek aangeven als belemmering om te gaan isoleren. De gemeente wil daarom buurtinitiatieven gaan faciliteren rondom isolatie en zonnepanelen, zoals collectieve inkoopacties.

Als dank voor het invullen van de enquête, hebben 20 inwoners een digitale cadeaubon ontvangen ter waarde van € 10,-.

Afbeeldingen

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen