Klankbordgroep over het voorlopig ontwerp

27-11-2023

Net als bij het schetsontwerp heeft de klankbordgroep ook weer meegekeken met het voorlopig ontwerp.

De klankbordgroep bestaat uit een aantal inwoners en medewerkers van maatschappelijke organisaties, onder meer op het gebied van welzijn, jongeren, toegankelijkheid en onderwijs.

Zij toetst of we bij het ontwerp voldoende rekening houden met de wensen van inwoners. De klankbordgroep heeft naar het voorlopig ontwerp gekeken en een aantal suggesties meegegeven voor de laatste ontwerpfase, richting het definitief ontwerp.

Samenvatting van de klankbordgroep

Datum: 4 juli 2023
Tijd: 16:30 - 18:00 uur
Locatie: gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Leidschendam
Onderwerp: Voorlopig ontwerp bibliotheek Leidschendam

Toelichting op het voorlopig ontwerp

 • De cursusruimte is verdeeld, dit zijn 2 ruimtes. Dit kan ook weer worden omgebouwd naar 1 grote ruimte
 • Het mindervalidentoilet heeft een goed bereikbare knop voor automatische bediening
 • De positie van de hellingbanen wordt behouden. Maar dit zal ceremonieel gemaakt worden. Er wordt gezorgd voor een randje langs de hellingbaan binnen in de bibliotheek
 • Voor de bibliotheek komt geen trap meer maar alleen een hellingbaan.
 • Bereikbaarheid boeken: onderkant boek staat tussen 30 en 130 cm van de vloer
 • Voorzieningen voor slechtzienden worden meegenomen in de uitwerking
 • Stichting Ongehinderd wordt gevraagd mee te kijken naar het ontwerp
 • Er komt een honingraadfilter voor de spotjes zodat er geen fel licht is
 • Het toilet is nu bijna 2 keer zo groot als in het schetsontwerp. Toilet is van 2 kanten benaderbaar. Er is een tillift aanwezig
 • Er is genoeg ruimte om met grotere afvoerbuizen te werken voor de toiletten
 • Er zijn 2 tot maximaal 4 spreekkamers
 • Voor privacy in ruimtes met glazen wanden: indien gewenst kan er op ooghoogte folie worden aangebracht
 • Met het reserveringssysteem kunnen van tevoren studieplekken, concentratieplekken en spreekkamers gereserveerd worden
 • Beheer en onderhoud van groen zouden eventueel kunnen worden opgepakt door de buurt
 • Gevraagd wordt of de luifel voor de bibliotheek niet leidt tot een nieuwe hangplek voor jongeren. Door het verlengen van de openingstijden van de bibliotheek en ongewenste zichtbaarheid door de glazen pui is de verwachting dat probleem mee zullen vallen tot ongeveer 22:00 uur. Daarna (als gebouw wordt gesloten en er geen activiteit meer is), is er wellicht een klein risico dat vanuit de gemeente/Sterk voor Noord/handhaving opgepakt kan worden

Suggesties en vragen

 • Hoog/laag keukens die je elektrisch kan verstellen, kunnen ervoor zorgen dat de kookblokken voor iedereen bereikbaar zijn
 • Voor de glaswanden: graag rekeninghouden met slechtzienden. Liever kozijnen met glas, dan alleen glas zonder kozijnen. Of eventueel bestickering aanbrengen
 • LVvoorElkaar zou ingezet kunnen worden om vrijwilligers te werven. En eventueel een spreekuur te geven in de bibliotheek
 • Suggestie voor het aanpakken van het buitengebied: fiets te gast in plaats van fietssnelweg op het plein
 • Er zijn nu ook ‘touch free’ spoelknoppen voor het toilet. Veel mensen met een beperking kunnen niet bij de spoelknop of kunnen deze niet bedienen. Bij deze spoelt het toilet bij opstaan/ weggaan van het toilet met de tillift automatisch door
 • Er zijn wat zorgen over het gebruik van de bibliotheek buiten openingstijden. Gaat dit in Leidschendam werken, of leidt dat tot nieuwe problemen?
 • Vraag over de mindervalidetoiletten: In de brancard om mindervalide te verzorgen ook geschikt voor volwassenen?
 • Is er ook contact met het Veurs Lyceum voor de repairlab/e-lab? Gerard geeft aan dat hier inderdaad gesprekken mee zijn geweest. Dit is een onderdeel waar we nog verder in gesprek mee moeten gaan

Kosten en gemeenteraad

Er is een kostenraming gemaakt op basis van het voorlopig ontwerp. De verbouwing, het verbeteren van de toegankelijkheid en de inrichting is te realiseren binnen het budget dat beschikbaar is gesteld door de gemeenteraad

De volgende onderdelen moeten nog worden besproken met de gemeenteraad:

 • Verblijfskwaliteit moet worden toegevoegd. Het buitengebied wordt opnieuw ingedeeld en aantrekkelijker gemaakt. Dit valt buiten het budget van de verbouwing van de bibliotheek
 • Duurzaamheid. Onlangs is het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2023 – 2026 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin staat dat verduurzaming een logisch onderdeel is van onderhoud of nieuwbouw van gemeentelijk vastgoed. Dit geldt dus ook voor de vernieuwde bibliotheek. Hier is extra budget voor nodig
 • MboRijnland zit momenteel in het pand aan het Fluitpolderplein 10. MboRijnland zal eind augustus het pand verlaten, waarna het leeg komt te staan. Het pand staat op de afstootlijst van de gemeente. We willen de gemeenteraad vragen of we het pand mogen verduurzamen, in dezelfde stijl mogen verbouwen als Fluitpolderplein 12 en kunnen verhuren
 • Er was een koper voor de huidige pand van de bibliotheek (Fluitpolderplein 5), maar die heeft afgezegd. Met de gemeenteraad wordt besproken wat er met het pand gaat gebeuren (verkopen of verhuren)

Planning

 • Status van het plan is voorlopig ontwerp. Hierna volgt een definitief ontwerp. Daarna volgt een technisch ontwerp
 • Het voorlopig ontwerp en de kostenraming zitten in september in het college. Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad dit in oktober en volgt de beslissing in november
 • Planning zal daardoor iets vertragen. Ondertussen gaan we wel door met de uitwerking van de verschillende plannen
 • Volgend KBG-overleg bij het definitief ontwerp, verwachting is eind 2023, en daarna tijdens de bouwfase

 

Afbeeldingen

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen