Meer rust en reuring in de bibliotheek van de toekomst

15-07-2021

Een moderne bibliotheek met een vestiging in Leidschendam, Voorburg én Stompwijk. Waar iedereen zich welkom voelt om een boek te lenen, te studeren of te werken of ontmoeten.

En waar meer ruimte komt voor ontspanning, een belevingswereld waar kinderen kunnen spelen en ontdekken en studiefaciliteiten voor jongeren. Dat is het voorstel voor de bibliotheek van de toekomst.

Wethouder Astrid van Eekelen: “Uit de vele gesprekken met inwoners blijkt dat hun behoeften veranderen. Zij zien de bibliotheek als een moderne huiskamer,  een uitnodigende omgeving waar je even kunt lezen, een kopje koffie kunt drinken, iemand kunt ontmoeten of gewoon even kunt zitten. En dat de bibliotheek nog meer inspeelt op actuele thema’s, zoals digitale vaardigheden en laaggeletterdheid. Kinderen en jongeren willen meer spelen en ontdekken.”

Uit het participatieproces komt Fluitpolderplein 12 als beste locatie voor de bibliotheek in Leidschendam naar voren. Veel inwoners hebben aangegeven dat zij deze locatie prettiger vinden. Er zijn daarnaast meer mogelijkheden voor het combineren van rust en reuring, voor werk- en studieplekken en printfaciliteiten, en er wordt nog intensiever samengewerkt met andere trajecten in de omgeving, zoals het versterkingsprogramma Sterk voor Noord.

De bibliotheek in Voorburg wordt verbouwd. Er komt meer ruimte voor horeca en voor het ‘huiskamergevoel’. Daarnaast wordt onderzocht of de ontwikkelingen rondom de Julianabaan mogelijkheden bieden voor een grotere bibliotheekvestiging en/of samenwerkingsmogelijkheden, bijvoorbeeld met het theater, op de langere termijn.

Inwoners en organisaties dachten mee
Bibliotheek aan de Vliet en de gemeente Leidschendam-Voorburg hebben uitvoerig met inwoners, culturele en maatschappelijke partners, MKB, en experts gesproken over hun wensen en ideeën. Daarna is er gekeken naar de wettelijke eisen, de mogelijke locaties en de kosten. De klantbordgroep, bestaande uit de adviesraad Sociaal Domein, ondernemers, culturele partners, belangenorganisaties en inwoners, heeft een voorkeur uitgesproken voor het behouden van een locatie in alle drie de kernen. Al deze informatie is samengebracht. Hier zijn een aantal mogelijke scenario’s uitgekomen, die tegen elkaar zijn afgewogen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorstel voor de bibliotheek van de toekomst voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt hier na de zomer een beslissing over. Kijk hier voor meer informatie. 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen