Uitkomsten meedenksessies: hoe nu verder?

21-01-2021

De afgelopen maanden hebben veel inwoners meegedacht over wat zij zouden willen doen in de bibliotheek van de toekomst. De komende periode gaan we in kaart brengen wat dit betekent voor de bibliotheek. Wat u in de bibliotheek wilt doen, heeft namelijk gevolgen voor hoe deze er uit moet zien.

Verschillende doelgroepen geven bijvoorbeeld aan dat ze vooral willen lezen en boeken willen lenen. Dit betekent dat er in ieder geval ruimte moet zijn voor een grote collectie boeken.

Ook geeft u aan dat de bibliotheek een soort huiskwamen moet zijn, een plek moet zijn waar iedereen zich thuis voelt en een tijdje wil en kan verblijven. Dat vraagt om een uitnodigende sfeer, prettige zitjes, voldoende ruimte en biedt mogelijkheden voor bijvoorbeeld een samenwerking met horeca. Voor activiteiten kan worden samengewerkt met andere partners, zoals theaters en maatschappelijke organisaties.

Om interessant te blijven voor kinderen en te worden voor jongeren, moet de bibliotheek beter aansluiten bij de leefwereld van deze groepen. Bijvoorbeeld door het creëren van aansprekende studieplekken.

Maar wat betekent dit alles voor de huisvesting van de bibliotheek? Voor een grote collectie boeken, is minimaal één hoofdvestiging nodig. Eventueel met dependances in de andere kernen. Maar waar zouden deze dan het beste passen? Welk aanbod moet er in de verschillende vestigingen zijn? En met wie kan de bibliotheek het beste samenwerken? Dit wordt de komende periode in kaart gebracht. Onder meer via een aanvullende vragenlijst, een locatieonderzoek en gesprekken met (maatschappelijke) organisaties.

Het antwoord op al deze vragen vormt de basis voor een voorstel voor de bibliotheek van de toekomst. Het college en de bibliotheek leggen dit voorstel naar verwachting komend voorjaar voor aan de gemeenteraad.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen