Geluid

De gemeente wordt omringd door snelwegen en spoorwegen. Geluid maakt daarmee onlosmakelijk deel uit van onze leefomgeving.

Wanneer dit geluid teveel hinder geeft, kan dat impact hebben op uw woonkwaliteit en gezondheid. Daarom proberen we in onze gemeente een goede balans te vinden tussen rust en reuring.

Wat doen we om gezond geluid te realiseren in onze gemeente?

  • Waar mogelijk, wordt er stiller, geluidsreducerend wegdek aangelegd bij rioolvervanging en groot onderhoud of reconstructie van gemeentelijke wegen. Dit is inmiddels in een aantal wijken gedaan
  • Er zijn enkele 30 km/u zones bijgekomen. Er zijn in een aantal wijken ook andere maatregelen genomen zoals geluidsreducerend wegdek
  • We werken doorlopend aan een betere doorstroming van het verkeer in de gemeente
  • Samen met de gemeente Den Haag kijken we hoe overlast door bouwverkeer van projecten in Den Haag, via lokale wegen in Leidschendam-Voorburg, verminderd kan worden. Bijvoorbeeld door het beperkt gebruik maken van tractoren bij grondtransport

Wilt u weten wat u zelf kunt doen bij geluidsoverlast? Bekijk de geluidsoverlast tips op de website van Milieu Centraal

Geluidskaarten

De overheid heeft regels opgesteld om mensen te beschermen tegen geluidhinder. Deze regels vindt u in de Wet milieubeheer. Gemeenten zijn verplicht om elke 5 jaar het omgevingslawaai in kaart te brengen en een actieplan op te stellen voor het aanpakken van problemen. Dit is in 2016 gedaan.

Bekijk de geluidskaarten op onze webpagina: Geluidskaarten

De geluidssituatie in de gemeente en de maatregelen voor aandachtsgebieden langs gemeentelijke wegen staan beschreven in het Actieplan geluid 2018-2023 (PDF, 4.81 MB) 

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen