Schone lucht

Een schone lucht draagt bij aan een prettige leefomgeving. Daarom zet de gemeente zich in om de luchtkwaliteit te verbeteren.

De kwaliteit van onze lucht heeft invloed op onze gezondheid. Van alle milieuthema’s heeft een vervuilde lucht het grootste negatieve effect op de gezondheid. Daarom zet de gemeente zich actief in voor een schone lucht.

De luchtkwaliteit in ons land is de afgelopen tijd al sterk verbeterd. De Gezondheidsraad geeft aan dat de luchtkwaliteit in ons land nog niet als ‘veilig’ kan worden gezien. Onze gemeente voldoet aan de huidige EU-grenswaarden van luchtkwaliteit. De EU-grenswaarden worden echter vanaf 2030 strenger. De luchtkwaliteit in onze gemeente voldoet nog niet aan de nieuwe grenswaarden die vanaf 2030 gelden. Ook wanneer de gemeente deze waarden haalt, heeft luchtverontreiniging een negatieve invloed op de gezondheid. Daarom blijft het nodig om maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit in de gemeente zoveel mogelijk te verbeteren.

Wat doet de gemeente

De gemeente heeft zich in 2020 aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord (SLA). In deze overeenkomst nemen het Rijk, de provincies en gemeenten samen maatregelen om de kwaliteit van onze lucht verder te verbeteren. Er is een plan gemaakt hoe we dat gaan doen. Zo gaan we verder aan de slag met onder meer fietsinfrastructuur, OV-voorzieningen, deelmobiliteit én de impact van houtstook. Ons doel? Het bereiken van gezonde waarden van stikstofdioxide en fijnstof in onze lucht vóór 2030.  Vanaf juni 2023 tot juli 2024 is de stikstofdioxideconcentratie op 10 plekken in de gemeente gemeten. Hiermee krijgen we een goed beeld van de huidige luchtkwaliteit en kunnen we de resultaten van de getroffen maatregelen monitoren. In het najaar van 2024 zijn de resultaten hiervan beschikbaar.

 

Luchtmetingen door inwoners

Hoe schoon onze lucht is wordt regelmatig gecheckt door Lucht voor Leidschendam-Voorburg (LV2): een onafhankelijke organisatie die zich sinds 2018 actief inzet voor een goede luchtkwaliteit in onze gemeente. Wat begon als inwonersinitiatief, is ontwikkeld tot hét expertisecentrum op het gebied van luchtkwaliteit in Leidschendam- Voorburg. Zo werken zij samen met onder andere het RIVM, TNO, KNMI en de gemeente.

LV2 meet op 60 verschillende locaties in de gemeente de luchtkwaliteit, want meten is weten! Dit doen zij met behulp van sensoren die aan gevels hangen. De data van alle sensoren wordt verzameld en geanalyseerd. Zo kan LV2 een algemeen beeld geven over de luchtkwaliteit in onze gemeente, maar ook inzoomen op de plaatselijke verschillen. 

Luchtkwaliteit in uw huis

Brand u kaarsen, kookt u op gas, of sluit u ’s nachts wel eens uw slaapkamerraam vanwege de kou? Dat heeft een effect op de luchtkwaliteit in uw woning. De concentratie CO2, fijnstof en stikstofdioxide in de lucht verandert, en dat beïnvloed uw gezondheid, slaap en prestaties. Het is dus belangrijk om te weten wat u zelf kunt doen om de luchtkwaliteit in huis – en uw welzijn – op peil te houden.

Doe de gratis check op de website van Milieu Centraal en ontdek hoe goed de ventilatie in uw huis is.

Gratis check ventilatie Milieucentraal

Tips over hoe u de luchtventilatie op een slimme en energiezuinige manier kan te verbeteren leest u ook op de website van Milieucentraal. Het resultaat? Gezondere lucht in huis en minder warmteverlies!

Tips luchtventilatie Milieucentraal

Gebruikt u een houtkachel of openhaard?

Lees de tips voor houtstook

Ventilatie in huis

Documenten archief

Actieplan luchtkwaliteit 2016-2020

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen