Antwoorden op vragen bewonersbijeenkomst

Wat heeft u nodig om afval beter te kunnen scheiden? Deze vraag stelden wij tijdens verschillende bijeenkomsten, waar in totaal ongeveer 200 inwoners aanwezig waren. De bezoekers van de bewonersavonden en de inwoners die via e-mail reageerden, hadden gezamenlijk ruim 250 suggesties, vragen en adviezen. Deze nemen we mee in het nieuwe afvalbeleid. Meer hierover in de 1e helft van 2024. Er werden ook een aantal algemene vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Hieronder leest u deze vragen en opmerkingen. 

Dat kan kloppen. Avalex en de gemeente hebben de afspraak dat grofvuil binnen 10 werkdagen moet worden opgehaald. Dat betekent 2 weken.

Deze afspraak geeft Avalex wat ruimte om goede routes in te delen. Dus afspraken in een bepaalde wijk zoveel mogelijk op dezelfde dag te plannen. Hierdoor worden minder kilometers gemaakt. Dit is goedkoper dan wanneer Avalex meer verschillende routes per dag moet rijden.

Als 2 weken wachttijd te lang is, kunnen inwoners ook zelf hun grofvuil wegbrengen naar de milieustraat.

Het wekelijks legen van mini-containers voor restafval kost ruim € 800.000 meer voor de gemeente. Dat zou betekenen dat de afvalstoffenheffing met ruim € 20 per huishouden moet stijgen om dit te betalen. Hetzelfde geldt voor wekelijks inzamelen van de GFT-bak en de PMD-bak. Wekelijks inzamelen van oud papier (wat nu 1x per 4 weken is) gaat ruim € 1,2 miljoen meer kosten.

De 4 stromen wekelijks laten inzamelen gaat ruim € 3,6 miljoen meer kosten. Dat is bijna € 100 per huishouden meer aan afvalstoffenheffing. En dat terwijl veel bakken na 1 week nog lang niet vol zijn.

Ook zorgt dit voor veel extra routes, met extra vrachtwagens die door woonstraten rijden. Dit zorgt voor extra luchtvervuiling en kan ook gevaarlijke situaties opleveren bijvoorbeeld voor schoolgaande kinderen.

In de samenwerking met andere gemeenten hebben we zo slim mogelijk gekeken naar plekken voor milieustraten in de regio. Er zitten veel voorwaarden aan een milieustraat:

  • Het terrein moet groot genoeg zijn om verschillende soorten afval veilig te kunnen verwerken
  • De milieustraat mag niet te dicht bij huizen staan
  • De weg er naartoe moet breed genoeg zijn voor vrachtwagens die afval in grote containers moeten ophalen
  • Straat moet geschikt zijn voor veel verkeer (vooral op zaterdag) van inwoners die afval naar de milieustraat brengen

In Leidschendam-Voorburg zijn verschillende plekken onderzocht, er is geen plek die aan alle voorwaarden voldoet. Inwoners van Leidschendam-Voorburg kunnen naar de milieustraten van Avalex in Den Haag, Delft of Wassenaar.

Als gemeente willen we de optimale balans tussen service, duurzaamheid en kosten. Op alle vlakken loont het het beste als we dat zo gelijk mogelijk in de gehele gemeente doen.

Van individueel maatwerk zouden de kosten flink oplopen. Als bijvoorbeeld de helft van de straat alles in ondergrondse containers wil doen en de andere helft van de straat alles in mini-containers, moeten er twee afvalroutes door de straat (want het zijn andere inzamelwagens). Dat zorgt voor extra routes en inzet van personeel. Dat maakt de kosten hoger.

Vandaar dat we als gemeente wel kunnen kijken naar bepaalde bouwvormen, of wijken bij het bepalen welke manier van inzamelen we kiezen. Maar we kunnen dit niet per inwoner doen.

Het laten kiezen van hun eigen manier van inzameling door inwoners is niet betaalbaar.

Hiervoor kunt u de Avalex-app downloaden voor uw smartphone. Bij het menu vindt u ook een kopje ‘Containerlocaties’. Als u die opent, ziet u een kaart van de directe omgeving van uw adres met daarop alle locaties van ondergrondse containers. Ook kunt u in andere delen van het Avalex-gebied ondergrondse containers zoeken.

Afval scheiden is heel belangrijk, omdat we er op die manier makkelijker materialen uit kunnen halen die we opnieuw kunnen gebruiken. We gooien met zijn allen heel veel waardevolle materialen weg. Denk aan koper dat in elektriciteitsdraden zit of hard plastic zoals oude tuinstoelen. Die materialen willen we er zoveel mogelijk uit halen. Ten eerste omdat het verbranden van sommige materialen de lucht ernstig vervuilt (denk aan autobanden). Daarnaast is het verbranden duur omdat het Rijk hier extra belasting over heft. En we kunnen van die hergebruikte materialen nieuwe dingen maken.

Op die manier hoeven we geen nieuwe materialen uit de aarde te onttrekken. We hoeven dus minder olie te winnen voor plastic kunststof, minder koper te delven voor nieuwe elektriciteitsdraden en minder bossen te kappen voor nieuwe meubels. Dat is belangrijk want sommige materialen raken op, of zijn steeds lastiger (en duurder) om te winnen.

Tijdens de bewonersavonden heeft de gemeente verschillende vragen gekregen over blik. Reden was dat een grote landelijke supermarkt op blikverpakkingen (voor bijvoorbeeld soep en knakworsten) zet dat het bij restafval kan. Dat terwijl de gemeente (en afvalscheidingswijzer) zegt dat het blik bij het PMD moet. Wat is het nu?

Belangrijk is dat blik hergebruikt kan worden. Ondanks dat het blik ook uit het restafval gehaald kan worden, zien we in onze gemeente graag dat het blik bij het PMD wordt gedaan. Voor restafval betaald de gemeente namelijk en voor blik in PMD krijgen we een vergoeding. Blik bij het PMD is dus uiteindelijk gunstiger voor de portemonnee van ons allemaal.

Helaas staat niet altijd op ieder product duidelijk in welke afvalbak het moet. Afspraken over regels voor verpakkingen worden landelijk gemaakt. Hier kan de gemeente zelf weinig aan doen. Ook Avalex niet.

Wel zijn de gemeente en Avalex aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdiensten. Deze organisaties zitten om tafel met het ministerie en de verpakkingsindustrie. Daar worden zoveel mogelijk afspraken gemaakt, onder meer over wat er op verpakkingen moet staan.

Wilt u weten wat in welke bak moet? Bekijk de Afvalwijzer op de website van Milieu Centraal of op onze webpagina: Afval scheiden.

Sommige mensen denken dit, maar gelukkig is het niet waar. Avalex haalt de verschillende grondstoffen, zoals glas, papier, PMD (plastic, metaal en drankenkartons) en textiel apart op. De volle inzamelwagens brengen hun vracht meteen naar de juiste verwerker.

Dus het PMD (bronscheiding) gaat naar PreZero in Delft, het textiel gaat naar een verwerker in Roosendaal, het oud papier en karton gaat naar Renkum. Zo heeft Avalex voor alle stromen (ook die van de milieustraat) aparte verwerkers. Het gescheiden afval komt dus niet meer bij elkaar en komt dus ook zeker niet ‘op één hoop’.

Scheiden begint in de eerste plaats bij de inwoners, zij leveren afval zoveel mogelijk gescheiden in via een mini-container of in een ondergrondse container. Avalex haalt dit afval op. Als mensen hun grofvuil bij de milieustraat inleveren, wordt dat ook zoveel mogelijk gescheiden in verschillende soorten: autobanden, hard plastic, onbewerkt hout, metaal, etc. Sommige van deze afvalsoorten leveren geld op. Avalex zorgt ervoor dat deze stromen verkocht worden aan bedrijven die hier nieuwe materialen van maken, bijvoorbeeld plastic korrels van plastic verpakkingen waar weer nieuwe verpakkingen (voor shampoo, wasmiddel etc.) van worden gemaakt.

Het geld dat Avalex hiermee verdient, gaat terug naar de gemeente. Avalex maakt geen winst, het is een bedrijf dat eigendom is van de gemeenten en alles wat Avalex verdient gaat terug naar gemeenten. Als afrekening aan het einde van het jaar, of het wordt van de jaarlijkse rekening aan Avalex afgehaald. Dit heeft weer een positief effect op de hoogte van de afvalstoffenheffing, die uiteindelijk bij inwoners belandt. Goed scheiden is dus uiteindelijk voordelig voor de portemonnee van inwoners. 

Avalex is eigendom van 6 gemeenten: Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar. Omdat de gemeente zelf eigenaar is, kunnen we Avalex niet zomaar ‘weg’ doen. Dat willen en hoeven we ook niet, want Avalex zijn we zelf en kunnen we zelf beïnvloeden. Uittreden uit een zogenoemde ‘gemeenschappelijke regeling’ kost ook geld. En een nieuwe inzamelaar kost ook geld en mogelijk zelfs meer geld omdat veel afvalinzamelaars commerciële organisaties zijn die winst willen maken. Avalex is geen commercieel bedrijf en hoeft ook geen winst te maken.

De gemeente maakt samen met de andere eigenaren (de 5 andere gemeenten) ieder jaar afspraken met Avalex over wat Avalex in de gemeente gaat doen: hoe vaak komen ze de bakken legen, hoe vaak de KCA-wagen in de gemeente komt. Als er klachten zijn over de dienstverlening van Avalex wordt dat besproken door de gemeente en Avalex. Samen wordt er gekeken naar oplossingen.

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen