Nieuwe koers cultuur: bereikbaar en aantrekkelijk voor meer inwoners

08-03-2024

Iedere inwoner van Leidschendam-Voorburg moet toegang kunnen hebben tot aantrekkelijke kunst en cultuur, dicht bij huis. Jongeren in onze gemeente wordt een culturele basis aangeboden, als onderdeel van ‘kansrijk opgroeien’.

Het college van burgemeester en wethouders wil het beschikbare budget daarvoor efficiënter inzetten en meer regie nemen in de ondersteuning van en samenwerking tussen cultuurpartners. Dat staat in de koersnotitie die de basis vormt voor de nieuwe cultuurvisie die nog voor de zomer aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Leidschendam-Voorburg kent een rijk cultureel leven. Van musea en een actieve bibliotheek, tot plaatsen waar historie tot leven komt en allerlei organisaties die trainingen en workshops geven en vele toneel-, zang, kunst- en erfgoedgenootschappen. Maar niet alle inwoners weten de weg naar culturele activiteiten te vinden. Door fysieke en/of financiële drempels, omdat ze niet weten wat er allemaal te doen is of omdat het aanbod niet past bij hun behoefte. Om hier verandering in aan te brengen, wordt de nieuwe cultuurvisie steviger gericht op basis van 4 pijlers:

  • Toegang tot cultuur voor iedereen en een culturele basis voor de jeugd
  • Zichtbaarheid verbeteren
  • Betere spreiding en nabijheid van cultuur
  • Kwaliteit behouden en versterken

Grote waarde

Wethouder Marcel Belt: “Het beleven, beoefenen en genieten van kunst en cultuur is van grote maatschappelijke waarde. Voor vermaak, voor persoonlijke ontwikkeling, het ontdekken van je talenten en verbinding tussen inwoners. We richten onze nieuwe koers er daarom ook op dat iedereen in onze gemeente mee kan doen met activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Met de nieuwe koers zetten we er op in dat het rijke culturele veld in Leidschendam-Voorburg voor al onze inwoners toegankelijk is en dat hun aanbod nog beter bij onze inwoners past. Door nog meer in te zetten op cultuureducatie bieden we ieder kind een culturele basis, om kennis te kunnen maken met de vele vormen van kunst en cultuur en verder talenten te ontdekken.”

Meer regie gemeente

Onderdeel van de nieuwe koers is dat de gemeente nauwer betrokken is en meer een regierol gaat nemen. Dat houdt in dat subsidies gerichter worden ingezet en dat met partijen afspraken worden gemaakt over hoe zij kunnen helpen bij het bereiken van de 4 pijlers.

Cultuurmakelaar als gids en verbinder

Als aanjager van het nieuwe beleid richting het brede culturele veld ziet het college een 'cultuurmakelaar'. De cultuurmakelaar helpt het lokale culturele veld met het inspelen op de nieuwe koers, fungeert als gids en stimuleert samenwerking. Ook kan een cultuurmakelaar culturele instellingen, verenigingen en erfgoedpartners helpen bij het vinden van nieuwe financiële middelen, zoals landelijke en regionale fondsen en subsidies, en meedenken hoe het cultuuraanbod beter onder de aandacht van inwoners kan worden gebracht.

Vervolg

De koersvisie is nu aan de gemeenteraad voorgelegd. Het college nodigt de gemeenteraad van harte uit om nader in gesprek te gaan over de koers en hoe zij denkt over de koers en geschetste ontwikkelingen. Op basis hiervan kan zij wensen en suggesties meegeven. Ook inwoners, (culturele) ondernemers en organisaties denken mee. Hun ideeën worden meegenomen bij het schrijven van de nieuwe cultuurvisie die nog voor de zomer aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

 

Afbeeldingen

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen