Groenactieplan

Park Vreugd en Rust en park ‘t Loo in Voorburg, ons buitengebied met vogeloases als de Starrevaart en de Nieuwe Driemanspolder, de spoor­zone langs de Zijdesingel en de Kastelenring in Leidschendam en de geveltuintjes en tuinen met egels en merels: in onze gemeente zijn al veel groene plekken.

Maar het kan groe­ner, en moet groener! Ook is het belangrijk om de bestaande groene plekken te behouden en versterken. In het Groenactieplan (2024-2026) staat hoe we als gemeente Leidschen­dam, Stompwijk en Voorburg groener maken en hoe we de biodiversiteit versterken.

Wat wij doen

  • We helpen u als inwoner bij het vergroenen van uw huis en tuin. U kunt bijvoorbeeld:
  • We planten meer bomen, struiken en ander groen
  • Ook gaan we meer verschillende soorten bomen en struiken planten, en soorten die goed zijn voor dieren en beter bestand tegen droogte
  • Als hulp bij het versterken van de biodiversiteit zetten we komende jaren 8 dieren en 2 plan­ten centraal. Op die 10 soorten stemmen we ons groenbeheer af, zoals ons maaibeleid
  • We gaan we het gras in de gemeente op meer plekken minder kort maaien en minder vaak. We maaien met oog voor de natuur. Wilde planten hebben zo meer kans om te groeien. Zij trekken meer insecten aan en die zorgen voor meer vogels, zoals huismussen, en andere dieren
  • Als ergens toch al de schop in de grond gaat, bijvoorbeeld op plekken waar we het riool vervangen, brengen we direct extra groen aan waar dat mogelijk is

Inwoners denken mee

In het Groenactieplan staan meer dan 150 ideeën van inwoners. Tijdens het opstellen van het plan in 2023 konden zij plekken in de gemeente aangeven, waarvan zij vinden dat die groener kunnen en waar de biodiversiteit groter kan. Per plek gaan we onderzoeken of dit mogelijk is. Liggen er bijvoorbeeld geen kabels en leidingen in de weg, en zijn er geen grote bezwaren van omwonenden?

Versterken biodiversiteit: 8 dieren en 2 planten staan centraal

Als hulp bij het versterken van de biodiversiteit zetten we komende jaren 8 dieren en 2 plan­ten centraal: de huismus, scholekster, driedoor­nige stekelbaars, glassnijder, weidehommel, gewone pad, egel, rosse vleermuis, gewoon biggenkruid en kattenstaart. Op deze 10 soorten stemmen we bijvoorbeeld ons groenbeheer af, zoals ons maaibeleid.

Deze 10 soorten staan symbool voor een bepaalde leefomgeving:

  • Als het met deze 10 soorten goed gaat, gaat het ook goed met veel andere dier- en plantsoorten die in een soortgelijke omgeving leven
  • Als het daar goed mee gaat, gaat het goed met de biodi­versiteit
  • En dat betekent dat de natuur (meer) in evenwicht en robuuster is, en daarmee onze eigen leefomgeving beter bestand tegen het klimaat dat verandert met hevigere regenbuien, hitte en droogte

Help mee

Ook u kunt helpen om de leefomgevingen van de 10 soorten te verbeteren, en daarmee ook uw eigen leefomgeving. U helpt de huismus bijvoorbeeld door in uw tuin dichte struiken of een dichte, groenblijvende haag te planten en een nestkastje op te hangen. Dat laatste kunt u ook doen als u een balkon heeft.

Meer tips? Bekijk ze allemaal op onze webpagina: Water en groen.

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen