Hoe staat het ermee

De gemeente is op dit moment samen met inwoners bezig om te komen tot een goede manier hoe participatie ingezet kan worden in Leidschendam-Voorburg. De manier waarop verschilt per gemeente. Op deze pagina vindt u alle informatie over het onderwerp.

Volg hier hoe inwoners, de gemeente en haar bestuur participatie een plek geven in de samenleving.

De kerngroep is op 27 mei 2020 via een nieuwsbrief geinformeerd over de voortgang van het proces en inmiddels diverse keren bij elkaar geweest. Zie ook de verslagen onderaan deze pagina.

Op 18 februari 2020 heeft het college de raad geinformeerd over de voortgang van het proces om te komen tot afspraken voor burgerparticipatie.  U kunt hier de raadsbrief en planning teruglezen.

Cookie-instellingen